Logo ASEF

Activitat ginecologia

\ L’any 2019 ha disminuït un 3 % l’índex de parts a Can Misses i ha augmentat un 16 % a Formentera

\ El percentatge de cesàries de Can Misses s’ha situat en 14,3, cosa que compleix la recomanació de l’OMS

L’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera ha recuperat el camí de fa una dècada, quan va esdevenir la referència per la gran tasca de les comares pel que fa a la captació de donacions de sang de cordó umbilical: se n’ha quadruplicat el nombre respecte de les 12 de 2018, atès que l’any 2019 se n’han registrades 50. És destacable el impuls donat per la Dra. Pilar García León, ginecòloga i coordinadora del Programa de donació de sang de cordó umbilical, i del gran treball de l’equip de comares, perquè han estat acceptades pràcticament totes les donacions (49). Cal recordar que les donacions de sang de cordó umbilical són essencials per als trasplantaments de medul·la en els pacients amb leucèmia.

L’activitat de les sales de parts de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera l’any 2019 ha disminuït un 2,3 % respecte de l’any anterior. El 2019, els infantaments als dos hospitals pitiüsos han assolit la xifra global de 1.221, mentre que el 2018 en varen ser 1.250.

Dades de l’Hospital Can Misses
A Can Misses ha baixat un 3 % la quantitat de parts atesos (1.165), mentre que l’any anterior n’havien estat 1.202. Pel que fa al nombre de nadons, l’any 2019 se n’han comptabilitzats 1.187, perquè 23 dels parts han estat múltiples, cosa que suposa l’1,97 % del total; el 2018 varen néixer 1.216 bebès però va haver-hi menys parts múltiples (16), que varen significar l’1,3 % del total.

Els mesos en què s’han produït més parts han estat el desembre (121) i el març (110). En el pol oposat, el febrer i l’abril han estat els mesos en què hi ha hagut menys infantaments (74 i 86, respectivament).

La taxa de parts prematurs ha descendit lleugerament l’any 2019, perquè ha estat del 4,21 % (50 casos), mentre que l’any anterior va ser del 4,93 % (60). També ha descendit el percentatge de casos en què s’ha aplicat l’anestèsia epidural (60 %), que el 2018 va ser del 62,48 %. Els professionals de l’àrea obstètrica apunten a la major oferta d’alternatives analgèsiques a Can Misses (banyera de parts i òxid nitrós) com el motiu de la reducció de l’ús de l’anestèsia epidural, que s’aprecia com a tendència en els darrers anys. De fet, durant l’any passat s’ha aplicat a 184 parteres l’òxid nitrós com a únic mètode analgèsic; en altres ocasions l’ús de l’òxid nitrós no està registrat, perquè es combina amb altres mitjans, com ara la banyera o l’anestèsia epidural.

Des del març de 2018, la Sala de Parts de l’Hospital Can Misses disposa d’una banyera que s’utilitza en el procés complet del part i com a mètode analgèsic. L’any 2019 s’han produït 48 parts a la banyera, un 29,72 % més que el 2018, quan se’n varen atendre 37. L’ús de la banyera exclusivament per a la dilatació també ha crescut, atès que el 2019 s’ha utilitzat en 27 ocasions i l’any anterior en 20.

D’altra banda, des del juny de 2017 es permet la presència d’un acompanyant a la Sala de Parts si el part s’ha de dur a terme amb cesària, en el marc de la iniciativa d’humanització denominada «Cesáreas contacto». L’any 2019 s’han fet 15 cesàries humanitzades, mentre que se’n varen fer 19 el 2018. Aquesta reducció situa la taxa de cesàries (14,3 %) per davall de les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que insta que no se superi el 15 % del total de parts com a índex de qualitat de l’atenció obstètrica. Així doncs, el 85,7 % dels parts han estat vaginals.

L’equip de comares de la Sala de Parts està molt compromès amb la humanització del part i el respecte a les decisions de la partera; una prova n’és que l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera és una de les referències a tot l’estat en multitud d’iniciatives en el marc de l’Estratègia d’Atenció al Part Normal, segons explica Nieve Clara Matteazzi, supervisora de la Sala de Parts.

Dades de l’Hospital de Formentera

A l’Hospital de Formentera ha augmentat un 16,7 % el nombre de parts: l’any 2019 se n’han atesos 56 (l’any anterior en varen ser 48); del total, 46 han estat per la via vaginal (39 l’any 2018), cosa que implica que també s’ha reduït el percentatge de cesàries, que s’ha situat en el 17,86 % (18,75 % l’any 2018), molt lluny del 32 % que es va registrar l’any 2010, gràcies a la tasca constant d’adequació de la taxa de cesàries.

L’Hospital de Formentera atén tots els parts excepte els que presenten alguna possible complicació. Això explica que no s’hi hagin produït parts múltiples ni prematurs ni el 2018 ni el 2019, perquè aquests casos són traslladats a l’Hospital Can Misses, que disposa de la Unitat de Cures Intermèdies de Nounats a més de la Unitat de Cures Intensives.

Quart lloc en la categoria «Àrea de la Dona» dels Premis Top 21

En l’edició de 2019 dels premis Top 21 de IASIST, que s’han atorgat el desembre, s’ha reconegut l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera amb el quart lloc en la categoria «Àrea de la Dona» per la tasca en favor de l’atenció de les dones d’Eivissa i Formentera. A l’acte de lliurament dels premis han assistit el Dr. Rodolfo Moreno, cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia, i la Dra. Ana Herrera del Servei de Cirurgia de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera.