Logo ASEF

Formació infermeria gestió i lideratge

En el marc del pla de formació de 2019, s’ha impartit durant dos dies un curs de gestió sanitària destinat a supervisors hospitalaris d’infermeria, coordinadors d’infermeria dels centres de salut i infermers gestors de casos. La formació, eminentment pràctica, s’ha centrat en la gestió emocional i ha estat impartida per Julia González Soria, infermera, entrenadora personal i executiva, mediadora i experta en intel·ligència emocional. El curs ha estat organitzat per la Direcció d’Infermeria de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, concretament per la directora d’infermeria, Noelia Azqueta, i pel subdirector d’Infermeria d’Atenció Primària, Jean-Philippe Baena.

El Pla Estratègic d’Infermeria té entre els seus objectius la humanització de les cures i potenciar en els gestors d’infermeria competències com ara la gestió de conflictes, l’assertivitat, l’empatia, la gestió emocional, l’escolta activa i el lideratge.

De fet, un dels capítols protagonistes ha estat la gestió dels conflictes, a fi que els equips d’infermeria aprenguin a afrontar els conflictes des del seu nucli intrapersonal i interpersonal, identificar els elements i els processos del sistema que generen conflicte i gestionar el temps per assolir l’eficiència més gran en l’activitat gestora dels comandaments intermedis. Durant dos dies s’ha treballat la gestió dels conflictes partint de la base que són una font d’aprenentatge i oportunitats per al creixement personal i professional. Els professionals han après per mitjà de dinàmiques que en els conflictes cal ampliar la mirada amb l’observació interna i externa, delimitar al màxim la informació i identificar el tipus de conflicte i l’estil d’afrontament.

També ha tengut molta importància la gestió del temps: s’han treballat la priorització de tasques i la identificació dels lladres de temps, que solen ser la mala desorganització personal, els objectius confusos, la falta de presa de decisions, no saber dir “no”, la incapacitat per delegar, la mala comunicació i les interrupcions, entre d’altres.

Segons la directora d’infermeria, “la gestió d’infermeria és clau per al funcionament òptim de la nostra sanitat, i amb aquestes iniciatives aportam eines que permeten als comandaments intermedis d’infermeria assolir aquest objectiu”.