Logo ASEF

GEAS

La Unitat de Malalties Autoimmunes Sistèmiques de l'Hospital Can Misses ha estat acreditada pel Grup de Treball de Malalties Autoimmunes Sistèmiques (GEAS) de la Societat Espanyola de Medicina Interna, durant la celebració del Congrés de la Societat Espanyola de Medicina Interna (SEMI) que es va celebrar fa dues setmanes a Burgos.

La Unitat de Malalties Autoimmunes Sistèmiques de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera està formada pels doctors Miguel Ángel Artacho Rodríguez i Francisco Gallego García.

Les malalties autoimmunes sistèmiques (MAS) tenen dues característiques essencials. En el seu origen, totes comparteixen una fallada del sistema immune de l'organisme que deixa de fer la seva feina adequadament i passa a produir dany en els nostres propis teixits i cèl·lules (malaltia autoimmune). La segona característica és que pràcticament no hi ha òrgan o teixit que no es pugui veure afectat per les MAS, és habitual que aquestes afectacions siguin múltiples i simultànies (malaltia sistèmica).

Els pacients amb MAS tenen major probabilitat de patir infeccions per agents externs quan no tenen controlada la seva malaltia o, de vegades, com a fenomen col·lateral de certs tractaments a què han de ser sotmesos per controlar la seva malaltia. Però part del seu sistema immunològic funciona adequadament i els protegeix d'agents externs. És més aviat, que hi ha un/s grup/s de cèl·lules de defensa (clon/s) que perden la immunotolerància, és a dir, a reconèixer el propi com a propi i no aliè. Per això, es desencadena una activació del sistema de defensa innat i adaptatiu i el sistema immunològic "ataca" al nostre propi organisme.

Les malalties més freqüents i sobre les quals el GEAS ha desenvolupat les seves principals línies de treball són el lupus eritematós sistèmic -la més coneguda-, la Síndrome de Sjögren, l'esclerodèrmia, la Síndrome antifosfolípid, les vasculitis sistèmiques, i les miopaties inflamatòries, entre altres.

Segons el Dr Artacho "és el metge internista què, per la seva formació, pot oferir una visió integral del pacient, juntament amb la seva capacitat per coordinar i incorporar a altres especialistes per formar equips multidisciplinaris". Les MAS afecten amb freqüència a persones joves, en ple desenvolupament personal i professional, i si no són diagnosticades i tractades per metges formats específicament i amb una àmplia experiència clínica, es produeixen retards en el seu diagnòstic i, per tant, en la instauració del tractament més adequat.

El Dr Gallego aclareix que "les MAS poden ocasionar mal a diferents òrgans com el cervell, els ronyons, els pulmons, el cor o la vista, i poden comportar situacions clíniques greus amb una alta mortalitat; unes situacions complexes el maneig exigeix profunds coneixements de Medicina Interna".

La Societat Espanyola de Medicina Interna (SEMI), en total connexió amb la Comissió Nacional de l'especialitat, ha enfortit l'estructura de Interna, ha propiciat i estimulat el creixement d'actius grups de treball interdisciplinaris en diferents àrees de coneixement, entre ells les MAS. El principal objectiu del grup és aglutinar en un fòrum comú als internistes que formen part de Grups i Unitats de Malalties Autoimmunes Sistèmiques, així com a tots aquells amb interès en formar-se en aquestes patologies, i promoure el treball en xarxa amb la creació de registres nacionals de pacients, programes de formació d'excel·lència i projectes de recerca clínica i transnacional.