Logo ASEF

Cirurgies de retina

El Servei d’Oftalmologia de l’Hospital Can Misses d’Eivissa realitza des de fa 6 mesos intervencions de cirurgia de retina (vitrectomia), una de les cirurgies de més complexitat dins de l’especialitat d’oftalmologia i, fins ara, el principal motiu de derivació de pacients a Son Espases.

La tècnica de la vitrectomia pot realitzar-se actualment per incisions de calibre petit que no necessiten tancament mitjançant sutura. És una cirurgia que pot realitzar-se amb anestèsia local i de manera ambulatòria.

La vitrectomia consisteix en l’eliminació del gel de l’interior de l’ull, conegut com a gel vitri, intercanviant-lo per sèrum, aire, gas o oli de silicona. Aquesta intervenció permet realitzar altres tractaments sobre la retina com l’endofotocoagulació (làser), l’eliminació de traccions de la interfase del vitri amb la retina o l’extracció de materials diversos com cossos estranys o restes de cristal·lí després de cirurgia de cataracta complicada.

De moment s’han realitzat 18 intervencions i se supera lleugerament l’estimació inicial de 30 vitrectomies anuals. Del total de cirurgies 8 han estat homes i 10 dones amb una edat compresa entre els 35 i els 87 anys. S’han operat 7 casos de membranes epiretinals que corresponen a una patologia pròpia de l’envelliment. També s’han realitzat amb èxit 8 hemovitris, que són sagnies secundàries a la diabetis i que ocasionen una pèrdua molt severa de la visió, dels quals tan sols un ha requerit una reintervenció, a més de 3 casos de cirurgia de cataractes complexos.

Totes les intervencions han estat ambulatòries, és a dir que no han requerit ingrés hospitalari ni trasllats a Palma per a ser avaluats primer en consulta i posteriorment operats. L’anestèsia en el 90% dels casos ha estat local i només dos pacients han requerit anestèsia general.

L’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera va decidir incloure aquesta nova prestació, encara sense ser freqüent, a la cartera de serveis d’un hospital de la mida de Can Misses, per la insularitat, ja que les estimacions del servei situaven en 220 els trasllats que s’evitarien anualment, a més de per la creixent demanda de patologies que ho necessiten. Entre elles hi ha l’hemorràgia vítria (hemovitri) en pacients diabètics, alteracions de la interfase vitrioretinal (forat macular, membrana epiretinal), les complicacions derivades després de cirurgia de cataracta complexa (luxació de cataracta o lent intraocular, implant secundari de lent intraocular, endoftalmitis), cossos estranys intraoculars després de traumatismes, o la biòpsia vítria en pacients amb uveïtis. Pròximament està previst començar amb la realització de la cirurgia de despreniment de retina, amb la qual cosa pràcticament s’oferiria des de Can Misses tota la patologia d’aquest camp.

Per el cap del Servei d’Oftalmologia, Javier Fernández “amb la posada en marxa d’aquesta intervenció s’ha aconseguit reduir la incomoditat i l’estrès que genera tota aquesta situació fora del seu lloc de residència, tant per al pacient com per als familiars, a més de disminuir l’alt cost que això significa per al sistema. També hem aconseguit captar pacients que abans rebutjaven la intervenció pel desplaçament, quedant infratractats i que suposaven un nou cost per al sistema que havia d’assumir el cost derivat d’una menor visió dels pacients.”

Inversió en tecnologia i personal

En els últims anys, s’ha realitzat una gran inversió per renovar tecnològicament el Servei d’Oftalmologia de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, s’ha adquirit un microscopi quirúrgic de nova generació amb sistema de visualització de retina motoritzat de no contacte i un equip de vitrectomia amb làser integrat per a retina, així com l’instrumental necessari per dur a terme les diferents intervencions.

També s’han augmentat els recursos humans, ja que es va incorporar fa dos anys un oftalmòleg amb experiència prèvia en aquesta cirurgia, el Dr. Alejandro Higueras, i s’ha format l’equip d’infermeria, les infermeres de sala d’operacions Sandra Gutiérrez i Noelia Sebastián, en un centre extern on es van poder familiaritzar amb els equips abans de començar a operar a Eivissa.

El Dr. Higueras, oftalmòleg especialitzat en retina, ha estat el cirurgià principal i s’ha pretès involucrar tot el servei de manera rotatòria perquè tots els oftalmòlegs coneguin els procediments realitzats i puguin col·laborar en el seguiment dels mateixos si fos necessari.