Logo ASEF

Vehicles SUAP

L’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera ha renovat la flota de vehicles del Servei d’Urgències d’Atenció Primària (SUAP). La consellera de Salut ha presentat la nova flota, amb la qual es cobreix l’atenció urgent domiciliària dels centres de salut que disposen d’aquest servei (CS Vila, CS Sant Antoni i CS Santa Eulària).

A començament d’any es varen adquirir tres nous vehicles, de tipus híbrid atès el compromís de l’Administració amb el medi ambient. En conseqüència, els vehicles que prestaven servei als SUAP han passat a formar part dels serveis extrahospitalaris per a l’atenció domiciliària de la Unitat d’Hospitalització a Domicili i de la Unitat de Cures Pal·liatives.