Logo ASEF

Programa Pacient Actiu

El Programa Pacient Actiu va començar a les Illes Balears el març de 2016 amb l'objectiu d'oferir al ciutadà les eines necessàries perquè pugui prendre decisions respecte a la seva salut. El 7 d'abril de 2017, la consellera de salut Patricia Gómez va inaugurar la I Jornada del Pacient Actiu de les Illes Balears, que es va desenvolupar simultàniament a l'Hospital Son Llàtzer, a l'Hospital General Mateu Orfila, a l'Hospital Can Misses ia l'Hospital de Formentera, i que va comptar amb la participació d'unes 150 persones.

L'objectiu és formar pacients actius que motivin i capacitin d'una manera més propera i efectiu a altres persones amb la mateixa malaltia, ja que parteixen de la seva experiència personal. D'aquesta manera, els pacients empoderats són capaços de prendre decisions informades sobre el tractament de la seva malaltia, considerar diferents opcions per gestionar les seves condicions i promoure la seva pròpia salut, implicant en el suport als cuidadors.

Així doncs, la iniciativa va adreçada a pacients amb problemes de salut crònics (que suposen més del 50% de l'activitat d'hospitalització i gairebé el 80% de les consultes en l'atenció primària), als seus familiars ia cuidadors, i engloba tres nivells de formació: la que reben els professionals, la dirigida als pacients actius (que lideren grups d'altres pacients) i finalment l'orientada a la resta de pacients.

Tot això s'està impartint a través de tallers formatius, començant pel centre de salut de Son Cladera, a Mallorca, on es va iniciar el primer grup de formació de pacients actius formadors, i arribant fins a l'Hospital Can Misses, lloc en el qual Lucía Moreno i Yolanda Càceres, infermeres responsables del Programa del Pacient actiu a Balears, duran a terme aquestes sessions acompanyades de dos pacients actius de Palma de Mallorca.

Aquests tallers es desenvolupen a través d'una estratègia d'educació per a la salut basada en la pedagogia activa (és a dir, a investigar la pròpia realitat i la situació concreta de cada un), incorporant la metodologia basada en la formació entre iguals i, per tant, motivant d'una banda als formadors a facilitar la comunicació i l'intercanvi d'experiències, i per una altra impulsant que els pacients siguin més capaços a l'hora de prendre decisions, resoldre problemes i autogestionar el seu problema de salut.

Els dies 1 i 2 de febrer, les dues infermeres estaran a l'Hospital Can Misses per desenvolupar aquest taller. Per començar, el dijous 1 de febrer, de 09:00 a 10:00 h, es presentarà l'equip directiu de l'Àrea de Salut i s'informarà i conscienciarà sobre la iniciativa a l'hospital, associacions i Atenció Primària. Mitja hora més tard començarà la primera sessió, que durarà dues hores i per tant finalitzarà a les 12:30 h. De 13:00 a 15:00 h es repetirà aquesta sessió. A les 16:00 h començarà la formació d'Isabel Perelló, Noa Bazal, Carmen Escandell i Jorge Llosá, els qui s'encarregaran en un futur de formar els pacients actius de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

El dia 2 de febrer s'impartirà un últim taller de 08:30-15:00 h, per impulsar que els professionals formats en educació per a la salut liderin el projecte del Programa Pacient Actiu en el seu centre de salut.

El passat 29 de gener es va iniciar en el centre de salut de Rafal Nou, a Palma, la formació entre iguals per a pacients amb diabetis, en què dos pacients actius van ser els encarregats de conduir la sessió. El proper 5 de febrer s'iniciarà també per a persones amb Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) en el centre de salut de Son Rutlan.

A través de totes aquestes sessions, el que es pretén és:

  1. Adquirir la capacitació necessària per desenvolupar un programa de formació entre iguals.
  2. Adquirir competències i desenvolupar habilitats per a la utilització de metodologies docents interactives i participatives.
  3. Adquirir coneixements i desenvolupar habilitats i actituds de diàleg i comunicació.

La tasca de diverses associacions de pacients ha estat crucial per contactar amb tots aquells pacients que formen part del projecte, als que es va entrevistar prèviament i es va fer una valoració inicial de salut.

El Programa Pacient Actiu s'engloba dins de l'Estratègia de Cronicitat de la Conselleria de Salut, i està alineat amb l'Estratègia per a l'Abordatge de la Cronicitat del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.