Logo ASEF

Miguel Ruiz-Flores

El psiquiatre de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, Miguel Ruiz-Flores Bistuer ha estat guardonat amb el premi Jean Dausset que la Reial Acadèmia de Medicina de Balears i l'Il·lustre Col·legi de Metges de Balears concedeixen anualment a la millor tesi de medicina o ciències afines. El premi està dotat de 1.500 € i un diploma acreditatiu.

Miguel Ruiz-Flores, psiquiatre de la Unitat de Salut Mental d'Es Viver, va presentar una tesi que estudia el consum d'alcohol en població general treballadora comparat amb pacients d'unitat de salut mental, sota la direcció de la Il·lustrísima Doctora Mª Teófila Vicente Ferrer, l'Il·lustríssim Doctor Àngel Arturo López González i la Il·lustríssima Doctora Lluïsa Mercedes Capdevila García. El tribunal la va valorar amb un excel·lent cum laude per l'interès del treball i la seua complexitat.


El treball de la tesi consisteix, d'una banda, en la recollida de dades de 1180 treballadors sobre consum d'alcohol, dades sociodemogràfiques, paràmetres bioquímics i accidentalitat laboral i, d'altra banda es recullen dades similars en una mostra de 304 pacients d'Unitat de Salut Mental (USM), en què a més s'inclouen dades clíniques com: diagnòstic, tractament, temps de seguiment i aspectes socials i d'arrelament personal.

Es descriuen i comparen les dues mostres en conjunt, als consumidors d'alcohol de les dues mostres i als treballadors actius en les dues mostres. S'estudia de forma particular la subpoblació de exbevedors de la Unitat de Salut Mental per les seves característiques específiques.

La tesi extreu 32 conclusions entre les que destaquen les següents:

  1. L'elevat consum d'alcohol en la població treballadora associat a una mala percepció del propi consum enfront de l'adequada percepció que es troba entre els pacients d'USM.
  2. El major consum de begudes alcohòliques es produeix a costa de la cervesa i el vi.
  3. Destaca l'elevada població de exbevedors (abandonament en l'últim any) en salut mental, molts d'ells amb consums previs elevats i amb major proporció de consum de begudes amb elevada graduació.
  4. La intencionalitat de l'abandonament és definitiva.
  5. Les causes motivants de l'abandonament entre els pacients d'USM han estat entre els bevedors de risc més alt la pressió sociofamiliar i entre els bevedors més lleus la prescripció mèdica o incompatibilitat amb la medicació.
  6. La presència d'altres addiccions afavoreix el consum d'alcohol.
  7. La presència de la família nuclear a l'illa com a protector enfront del consum excessiu.
  8. El major consum entre els pacients d'USM es dóna entre el col·lectiu de persones desocupades.
  9. Les patologies que més influeixen en el consum en les dues poblacions són les ansioses i depressives.

L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera felicita al Dr. Ruiz-Flores tant per la qualitat i complexitat del treball com per l'obtenció d'aquest prestigiós reconeixement.