Logo ASEF

Simulacre incendi HCM

La Unitat Bàsica de Prevenció de Riscos Laborals de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera ha dedicat aquesta setmana i l’anterior a formar el seu personal en matèria d’emergències. Des del dilluns 4 fins al divendres 15 hi han participat gairebé 400 professionals de l’Hospital Can Misses.

Aquestes dues setmanes dedicades a l’autoprotecció han acabat avui amb un simulacre d’incendi a la cuina de la cafeteria pública de l’Hospital, situada a la planta baixa de l’edifici D. S’ha iniciat a les 10.00 h i ha durat devers 15 minuts, durant els quals s’ha evacuat per la sortida d’emergència establida els usuaris (unes 25 persones) que en aquell moment eren a l’àrea afectada.


Per a Àngels Mezquida Noguera, tècnica de la Unitat, “l’objectiu és entrenar el personal perquè pugui actuar davant d’una emergència real”. Aquestes actuacions formen part de la implantació del Manual d’autoprotecció del complex hospitalari, entre els objectius del qual hi ha formar i informar tot el personal en el protocol d’actuació segons l’equip d’emergència al qual pertanyen, saber la ubicació dels mitjans de protecció i les vies d’evacuació, mantenir sense obstacles les àrees properes als mitjans de protecció, atacar el sinistre en el moment en què es detecti fins que es rebi l’ordre d’evacuació o arribi un relleu exterior i conèixer els punts de reunió exteriors.

El simulacre ha constat de tres fases: preparació, execució i avaluació (fase de judici crític), per a la qual cosa hi ha un equip multidisciplinari d’àrbitres, compost per personal dels serveis tècnics de l’Àrea de Salut i de l’empresa concessionària, representants sindicals i un tècnic de la Unitat Bàsica de Prevenció de Riscos Laborals, la tasca del qual és observar com es duu a terme el simulacre i quins factors negatius s’hi aprecien, per tal de corregir-los posteriorment, ja que després del simulacre es redacta un informe que conté l’anàlisi i les propostes de millora.