Logo ASEF

Curs lactància situacions especials

Actualitzar els coneixements i dotar d'eines als professionals que s'encarreguen de l'atenció a la lactància materna és l'objectiu del curs que imparteixen a l'Hospital Can Misses durant tres dies, la Dra. Carmela Baeza, i la infermera de Pediatria Belén Abarca, ambdues consultores de lactància materna certificada (IBCLC, International Board Certified Lactation Consultant, per les sigles en anglès). Aquesta activitat formativa ha estat organitzada per la Comissió de lactància de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

Des de dimecres i fins avui, 28 professionals tant d'Atenció Primària com d'Atenció Hospitalària, entre els quals es troben pediatres, infermeres, auxiliars d'infermeria i llevadores, s'han format en l'atenció de situacions especials davant la qual es troben els professionals durant el procés de la lactància materna com són el maneig del lactant amb dificultats de succió, la anquiloglòssia o llengua ancorada, un trastorn congènit present entre el 2,8% dels infants en el món, caracteritzat per un fre lingual anormalment curt i diferents graus d'incapacitat d'ús de la llengua segons la classificació del fre, diferents tipus d'alteracions de la succió, maneig de la hipogalactia (la secreció làctia insuficient), el lactant que no guanya pes i indicacions de suplementació.

Els assistents també han actualitzat coneixements en la patologia de la mama i del mugró, abscessos, mastitis, variacions anatòmiques, esquerdes i dolor durant la lactància.

El curs ha tingut un enfocament teoricopràctic i durant les tardes, els alumnes han efectuat sessions pràctiques amb mares lactants a la Unitat de Maternitat de l'Hospital Can Misses.

Formació a formadors

La formació a aquest grup de 28 professionals té com a objectiu, a més, que ells al mateix temps es converteixin en formadors en els seus serveis, unitats o centres de salut, i així augmentar la repercussió d'aquesta iniciativa de la Comissió de lactància.

Per a la Dra. Carmela Baeza, "una de les dificultats que es donen en la lactància materna és l'escassa formació als professionals durant la carrera i la seva preparació. L'objectiu d'aquest curs és dotar d'eines, principalment pràctiques, perquè pediatres, infermeres, auxiliars i llevadores puguin ajudar a les mares i nadons amb dificultats en la lactància materna".