Logo ASEF

Avui, 23 de novembre, i experts de diferents àrees de la medicina es reuneixen a Eivissa en una jornada organitzada per l'Hospital Can Misses, amb l'objectiu de millorar l'abordatge i l'assistència sanitària dels pacients de hidradenitis supurativa d'Eivissa i Formentera. S'estima que hi ha més de 1.500 persones pateixen aquesta malaltia a les Pitiüses, però moltes d'elles no estan diagnosticades, entre altres causes, per la manca de coneixement en la identificació dels símptomes que de vegades es confon amb altres patologies, així com les característiques d'aquesta malaltia (brots dolorosos que precisen d'una atenció en el moment), el pacient no acudeix sempre al mateix facultatiu, amb el que no pot detectar-se la recurrència de les lesions, un dels principals criteris per al diagnòstic de la hidradenitis.

La hidradenitis supurativa arrossega un retard mitjà per sobre del de malalties rares. "El retard en el diagnòstic, té un impacte important en la qualitat de vida d'aquests pacients, ja que una vegada identificats, es poden emprar eines terapèutiques més apropiades", comenta el Dr. Andrés Palacios, Cap Servei de Dermatologia de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera i organitzador de la trobada. "Per reconduir aquest escenari, proposem posar en marxa un algoritme de diagnòstic i tractament que ajudi a homogeneïtzar l'assistència d'aquests pacients", afegeix el Dr. Palacios.

Necessitat de conscienciació sobre la hidradenitis supurativa

Els experts alerten que és fonamental acudir al metge davant símptomes com nòduls o abscessos localitzats en aixelles, àrea genitofemoral, glutis o regió inframamària en el cas de dones, perquè pugui derivar a l'especialista corresponent. Els metges d'atenció primària o urgències són els primers que reben aquest tipus de pacients i que derivaran a l'especialista.

"És fonamental que davant l'aparició de nòduls a la zona axil·lar, mamària o genital el pacient sàpiga que pot ser el començament d'aquesta malaltia. Però si som capaços de diagnosticar i tractar la malaltia de forma precoç, podem aconseguir que el pacient no vagi acumulant mal ", comenta el Dr. Palacios.

La hidradenitis supurativa està considerada la malaltia dermatològica amb major impacte en la qualitat de vida, comparable a la malaltia pulmonar obstructiva crònica, diabetis, malaltia cardiovascular i diferents tipus de càncer. El dermatòleg és el professional sanitari prioritari en l'abordatge de la hidradenitis supurativa, però no és l'únic. És important un tractament multidisciplinari de la patologia que inclogui també la presència de metges d'atenció primària, metges d'urgències, cirurgians generals i plàstics, pediatres, gastroenteròlegs, professionals d'infermeria i psicologia i farmacèutics. D'aquí la importància d'organitzar jornades com aquesta.

Sobre la hidradenitis supurativa

La hidradenitis supurativa és una malaltia cutània debilitant, amb un gran impacte psicosocial. Es tracta d'una malaltia inmunomediada, progressiva, crònica i inflamatòria de la pell, que es manifesta amb nòduls, abscessos, tractes fistulosos i cicatrius localitzades en aixelles, àrea genitofemoral, perineu, glutis o regió inframamària en el cas de dones. S'estima que la pateixen gairebé mig milió d'espanyols, tot i que pateix un alt desconeixement tant per a la població general com per als professionals sanitaris.

És important que el pacient d'hidradenitis supurativa adquireixi el coneixement de la malaltia amb el qual pugui assumir un paper actiu en el maneig de la mateixa. La comunicació, la informació i la formació en salut que realitzen els professionals sanitaris i altres pacients són un requisit imprescindible perquè el pacient participi en la presa de decisions.

Hèrcules, una iniciativa estratègica per redefinir l'estàndard de cura de la HS

Aquesta reunió a Eivissa es produeix després de donar a conèixer "Hèrcules" al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, un projecte sense precedents a nivell internacional que impulsa el coneixement i busca la millora de l'abordatge d'aquesta malaltia a través de la modificació dels processos assistencials existents. En aquest sentit, per primera vegada 20 institucions mèdiques i científiques espanyoles, al costat de l'Associació de Malalts d'Hidrosadenitis (ASENDHI), l'European Federation of HS Patient Organisations (EFPO HS) s'han unit amb l'objectiu de garantir l'estàndard òptim de cura per als pacients amb hidradenitis supurativa.

Cal destacar la importància de que l'Àrea de salut d'Eivissa i Formentera s'uneixi a la mobilització existent buscant millorar l'abordatge d'aquesta malaltia, promoure la millora de processos assistencials, contribuir a millorar el diagnòstic i que més pacients es beneficiïn de l'assistència clínica de la seva malaltia.