Logo ASEF

Servei de Mediació Intercultural

El Servei de Mediació Intercultural de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera va cloure l’any 2016 amb un total de 883 intervencions, de les quals 673 varen correspondre a traducció, 80 a mediació i 130 a informació. Si bé l’activitat global va descendir un 6,2 % respecte de 2015, en què es varen fer 942 intervencions, es va triplicar el nombre d’actuacions de mediació i d’informació a pacients, ja que es va passar de les 64 intervencions de 2015 (21 de mediació i 43 d’informació) a les 210 de 2016 (80 de mediació i 130 d’informació), és a dir, un 228 % més.

L’any 2016, el Servei de Mediació Intercultural va canviar d’ubicació, ja que es va traslladar del Centre de Salut Sant Antoni de Portmany a la planta primera de l’edifici D de l’Hospital Can Misses. Aquest canvi ha suposat un augment de la feina en l’àmbit de les consultes externes; en canvi, a l’atenció primària s’han potenciat les sessions clíniques sobre diferents cultures dirigides als professionals sanitaris.

 

Els objectius generals del Servei de Mediació Intercultural són contribuir a la integració de la població immigrada en la vida comunitària —co¬ncretament en el sistema sanitari públic de les Illes Balears—; facilitar la comunicació entre els professionals sanitaris i la població immigrada per millorar el diagnòstic, el tractament, l’adhesió terapèutica i la prevenció dels seus problemes de salut; millorar l’accessibilitat de la població estrangera (preferentment no comunitària) als serveis públics de salut, i contribuir a millorar la coordinació en la relació assistencial a la població estrangera entre l’atenció primària i l’atenció especialitzada.

Entre els objectius més específics destaquen proporcionar informació a la població immigrada sobre els circuits, l’organització i el funcionament del sistema públic de salut i afavorir i potenciar la participació i la presència de les persones d’origen estranger en les activitats, en els grups educatius i en els tallers relacionats amb la salut que s’ofereixen.

Les intervencions del Servei de Mediació Intercultural es duen a terme fonamentalment amb dones de més de 25 anys, casades, amb fills o embarassades, majoritàriament analfabetes o amb un nivell acadèmic molt baix. Aquest perfil d’usuari i les dificultats de comunicació per raons idiomàtiques compliquen la comprensió dels circuits administratius d’accés als serveis, de les pautes de tractament —sobretot en els casos de malalts crònics— i dels itineraris de derivació. Per això la presència del mediador és molt ben valorada pels pacients i pels professionals sanitaris, ja que permet superar aquestes dificultats i contribuir a rebaixar la tensió i el desconcert.

Les demandes més freqüents es produeixen als serveis de salut mental, ginecologia, endocrinologia, medicina familiar, pediatria i atenció a embarassades. També són freqüents les cites amb el mediador de manera urgent sense programació prèvia.

Així mateix, l’any 2016 el Servei de Mediació Intercultural va desenvolupar el programa d’atenció comunitària “Alfabetització en salut”, que va oferir 22 xerrades amb diferents especialistes per a un total de 323 usuaris sobre temes com la salut de la dona, la salut bucodental, l’embaràs, el part i el postpart, l’alimentació saludable i la salut de l’infant. Segons la mediadora intercultural Samya Mestassi, “el camí de la mediació per a 2017 és incrementar l’atenció comunitària grupal i ampliar-la a més llocs i a noves temàtiques”. El Servei de Mediació Intercultural ja ha començat enguany a col·laborar amb altres programes, com ara “Rutes saludables”, i amb l’equip de la Unitat de Seguretat del Pacient en les seves sessions destinades a estrangers.