Logo ASEF

Ramon Llull

El Govern Balear ha anunciat avui la concesió dels Premis Ramon Lull 2017. La Unitat de Seguretat del Pacient de l'Àrea de salut ha estat un dels premiats aquest any en l'àmbit científic i humanitari.

Unitat de l’Àrea de Salut d’Eivissa i de Formentera, constituïda l’any 2012, que vetlla per la seguretat dels usuaris d’aquesta amb gran professionalitat i capacitat d’assistència i gestió. Ha creat un sistema de notificació d’esdeveniments adversos anònim que permet als professionals informar d’algun problema de seguretat o risc que sorgeixi i, així, millorar tots els aspectes preventius que han de contribuir, al seu torn, a una gran millora assistencial i de la salut a les Illes Balears.

La seva tasca inclou l’anàlisi retrospectiva de casos i la prospectiva dels que potencialment poden tenir lloc, amb una clara línia de preparació i prevenció permanents, per tal de traslladar la informació que se’n derivi als professionals i als gestors, perquè es puguin adoptar les mesures pertinents per fer possible que la situació potencialment perillosa no es torni a produir.

És un grup referent en tota la comunitat autònoma en matèria de seguretat clínica i el seu lideratge és indiscutible; manté, a més, una gran activitat informadora i difusora mitjançant les xarxes socials i, alhora, una gran activitat formadora per a professionals i directius en el camp de la seguretat clínica.

D’altra banda, ha estès la seva tasca exportant seguretat, mitjançant xerrades i trobades als centres assistencials, als centres educatius, al carrer i en tot l’àmbit de la comunitat autònoma, per participar en l’aportació de més garanties en la seguretat clínica i la intervenció en matèria de salut, amb campanyes específiques com la de «12 mesos de l’any», en la qual cada mes és dedicat a tractar un aspecte en la matèria en la qual desenvolupen la seva acció. La seva tasca s’enfoca, per sobre de tot, a millorar la seguretat dels usuaris del sistema de salut, mitjançant la investigació, la formació i l’assessorament.