Logo ASEF

Parts a Formentera

L’any 2016, el nombre de parts atesos a l’Hospital de Formentera ha descendit novament, després de l’increment de l’any anterior, però aquesta vegada ho ha fet de manera significativa, un 24,5%, ja que se n’han registrat 77, mentre que el 2015 en varen ser 102.

Durant els darreres cinc anys s’han produït fluctuacions, amb davallades i pujades en l’activitat obstètrica, “normals” segons el cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, Rodolfo Moreno, que assegura que són “les oscil·lacions naturals en una illa petita que, atesa la seva població, és més sensible a aquests canvis”. Així doncs, l’any 2012 hi va haver 92 parts, nombre que va augmentar fins a 108 el 2013, però va descendir fins a 83 el 2014, es va incrementar el 2015 fins a 102 i finalment s’ha tornat a reduir l’any 2016 fins a la xifra de 77.

En qualsevol cas, aquestes fluctuacions no es poden explicar per alteracions demogràfiques, ja que s’ha registrat un creixement de població constant en els darrers anys: 8.109 targetes sanitàries l’any 2012, 8.306 el 2013, 8.726 el 2014, 9.176 el 2015 i 9.573 el 2016.

El mes en què es varen atendre més parts (10) va ser el novembre i aquell en què hi va haver menys activitat a la sala de parts de l’Hospital va ser el febrer, amb només 2 casos.

D’altra banda, la taxa de cesàries —que es considera un indicador de qualitat hospitalària— ha experimentat una disminució importantíssima en els darrers anys, dins de l’estratègia d’adequació d’aquest tipus d’intervenció a l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera. Així doncs, l’any 2010 superava el 30% (concretament va ser del 32,4 %), però progressivament va anar disminuint fins a situar-se el 2013 per davall del 18% (exactament 17,6%); tanmateix, el 2016 s’ha registrat un lleuger repunt en col·locar-se per damunt del 20% (concretament 20,8%).

Segons el Dr. Moreno, “aquests petits moviments percentuals són habituals, sobretot tenint en compte que manejam xifres petites. El fet és la dràstica reducció del percentatge de cesàries en els darrers anys, independentment de petites fluctuacions normals.” Dels 77 parts de 2016, 15 varen ser per cesària; i tot i que l’any 2015 se’n varen fer més (17), en haver atès un total de 102 parts això va suposar el percentatge de cesàries fos del 18,36%.

A banda d’això, el servei d’anestèsia ha aplicat en 41 ocasions l’anestèsia epidural obstètrica, la qual cosa suposa que el 53% de les gestants ha utilitzat aquest mètode analgèsic l’any 2016, mentre que el 2015 es va fer servir en 63 casos, és a dir, el 61,76% de les parteres.

Segons el Dr. Moreno, “és important la consolidació de l’Hospital en l’activitat obstètrica, ja que actualment assumeix pràcticament la totalitat dels parts que es produeixen a Formentera, llevat dels que presenten alguna possible complicació”. Això explica que no s’hagin produït parts múltiples ni prematurs en 2016 ni en 2015, ja que aquests casos són traslladats a l’Hospital Can Misses, que disposa de la Unitat de Cures Intermèdies de Nounats, a més de la Unitat de Cures Intensives.