Logo ASEF

/ Unes hores després d’haver estat atesos tindran la possibilitat de contestar una breu enquesta per mitjà d’SMS

/ Les enquestes són una eina efectiva per mesurar el grau de satisfacció i serveixen per projectar possibles millores

L’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera ha posat en marxa —mitjançant la Unitat de Millora Contínua i Seguretat del Pacient— un sistema de mesurament de l’experiència dels seus usuaris que té com a objectiu avaluar el grau de satisfacció i la percepció sobre el servei rebut. La implementació d’aquest sistema per determinar la satisfacció dels usuaris de l’Àrea de Salut permetrà conèixer-ne l’opinió a fi d’adequar els processos a les necessitats que expressin i millorar l’atenció que se’ls presta. 

El sistema consisteix a enviar enquestes per SMS als usuaris unes hores després d’haver estat atesos en alguna d’aquestes —de moment— sis àrees: hospitalització, urgències, consultes externes, cirurgia major ambulatòria, rehabilitació i atenció primària. S’estima que amb aquest sistema participarà entre el 25 % i el 35 % dels usuaris atesos. Cal subratllar que, a més, permet als usuaris donar una resposta qualitativa afegint-hi comentaris, amb un límit de 350 caràcters, i també poden fer segmentacions avançades per especialitat, unitat, etc. i una valoració al final de l’experiència.

En la línia estratègica 7 («Humanització de l’atenció sanitària») del Pla Estratègic ASEF 2022-2024 es preveu fer enquestes de satisfacció i necessitats als usuaris de l’Àrea de Salut i implantar accions de millora derivades de l’anàlisi de les respostes. La utilització de mitjans digitals per oferir aquesta enquesta facilita l’enviament, l’emplenament i l’explotació de les dades i permet la creació de perfils de qüestionaris en funció de l’àrea assistencial en la qual hagi estat atès l’usuari i la segmentació per analitzar-ne els resultats i projectar les possibles millores.

Segons Maria Costa, coordinadora de la Unitat de Millora Contínua i Seguretat del Pacient, «aquest sistema no només ens possibilita mesurar i saber l’opinió dels usuaris després de l’atenció rebuda, sinó que ens permetrà saber de primera mà quines poden ser les àrees de millora i les accions que hem d’impulsar per respondre a la demanda dels usuaris. Aquestes enquestes són una eina efectiva no només de coneixement sinó de millora, una brúixola que ens assenyala el camí que hem de prendre».