Logo ASEF

\ ​L'aparell que es va instal·lar a l'abril ja està operatiu des de començaments de juliol després d'haver realitzat la formació el personal del Servei de Radiologia

\ ​El primer TAC queda per a les proves a pacients hospitalitzats i urgències i el nou TAC per als pacients programats

El segon TAC de l'Hospital Can Misses ha començat la seva activitat el 3 de juliol després de dur a terme la formació del personal del Servei de Radiologia. L'Hospital Can Misses disposa des del 13 d'abril d'un segon TAC que es va instal·lar després d'emprendre una reforma de l'espai reservat.

La nova sala del segon TAC ocupa una superfície de 54m² i l'obra dadequació va ser de 102.131,24€ (IVA inclòs).

El nou TAC és un model Philips Incisive que es va adjudicar després del concurs públic per un import total de 393.125,50 euros (IVA inclòs), dins del Pla d'Inversió en Equips d'Alta Tecnologia (INVEAT) del Govern d?Espanya.

Amb aquest segon TAC l'Hospital Can Misses podrà assolir les 24.000 tomografies a l'any ja que el TAC actual el 2022 ha fet 12.000 proves.

De moment, des del dia 3 de juliol fins ara, s'han fet 330 tomografies amb el nou aparell. Aquest segon TAC estarà destinat a les proves programades mentre que el TAC que hi havia fins ara es farà servir per a les tomografies dels pacients hospitalitzats i les proves urgents.

El nou equip d'última generació de TAC intel·ligents introdueix sistemes d'intel·ligència artificial completament integrats durant tot el procés de treball per a benefici del pacient i del professional.

Incorpora l'última tecnologia en programari d'imatge i processament per a una adquisició de màxima qualitat i velocitat a dosis mínima en tot tipus de proves. És molt important destacar les tecnologies més innovadores en reconstrucció d'imatge de TAC. Aquests nous sistemes de reconstrucció constitueixen un canvi de paradigma pel que fa a la reconstrucció iterativa clàssica i permeten un augment significatiu de la qualitat d'imatge a dosis mínima per a tot tipus d'estudis. S'aconsegueixen reduir fins a un 80% la radiació i fins a un 85% el soroll per al mateix protocol que amb reconstrucció iterativa, tenint a més una major velocitat de reconstrucció.

Els diferents sistemes d'intel·ligència artificial aporten més precisió, agilització i estandardització dels procediments. Per exemple, el sistema de posicionament automàtic de pacient que consta d'una càmera al sostre capaç de reconèixer diferents punts anatòmics del pacient mitjançant l'ús de xarxes neuronals i en base a aquests, realitza el correcte centrat del pacient per a la prova. Aquest sistema és una revolució en l'eficiència i precisió en proves de TAC, i permet reduir fins a un 23% els temps de posicionament de pacient i augmentar en un 70% la consistència de resultats interoperador.

Finalment, també disposa de sistemes d'adquisició Cardio TAC més avançats per fer tot tipus d'exploracions. Aquest tipus de procediments són una de les proves més exigents i dependents de les condicions del pacient (freqüència cardíaca, pes…); per això, són necessaris sistemes que en redueixin la variabilitat.

La instal·lació del segon TAC està recollida al Pla estratègic 2022-2024 de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera que assenyala la necessitat d'instal·lar un segon TAC per respondre a la demanda actual. Un altre dels objectius marcats al Pla estratègic és reduir l'obsolescència tecnològica i aconseguir que el 60% de l'equipament mèdic tingui com a màxim cinc anys d'antiguitat.