Logo ASEF

\ ​La possibilitat de realitzar aquesta tècnica a Can Misses evitarà el trasllat d'un centenar de pacients a l'any a Mallorca, on eren derivats fins ara

\ ​La inversió per a l'adquisició d'un dermatoscopi digital ha estat de 28.966,90€ (IVA inclòs)

 

L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera ha incorporat a la cartera de serveis de Dermatologia que dirigeix el Dr. Andrés Palacios, la realització de la dermatoscòpia digital. Per això s'ha adquirit, a finals de 2022, un dermatoscopi digital en què ha calgut invertir per a la compra 28.966,90€ (IVA inclòs), i s'ha creat una consulta específica de dermatoscòpia digital a càrrec de les doctores Azahara Agudo i Catalina Torres.

Aquesta consulta està en marxa des del gener i durant aquests quatre mesos s'han atès 40 pacients.

La dermatoscòpia és una tècnica no invasiva que millora el diagnòstic clínic de les lesions cutànies, especialment les pigmentades. Permet identificar estructures de la pell que no són visibles a primera vista. Aquest procediment ha demostrat augmentar la precisió diagnòstica del melanoma en professionals entrenats.

Els equips de dermatoscòpia digital permeten obtenir i arxivar imatges clíniques panoràmiques i dermatoscòpiques d'alta qualitat. En una primera visita es prenen imatges clíniques de la pell, per poder localitzar les pigues i realitzar un mapa corporal, posteriorment es prenen les imatges dermatoscòpiques d'aquestes pigues. A les revisions periòdiques, les dermatòlogues comparen les imatges prèvies amb les actuals per detectar els possibles canvis en les pigues. Això facilita el diagnòstic precoç del melanoma i, alhora, evita l'extirpació innecessària de moltes pigues amb les seves cicatrius secundàries.

Cal tenir en compte que la dermatoscòpia digital no indica si una lesió és bona o dolenta; és el dermatòleg el que ha de tenir en compte els patrons que s'associen a malignitat.

La dermatoscòpia digital s'utilitza preferentment en pacients amb més risc de patir un melanoma. Això inclou pacients amb múltiples lunars que són de seguiment difícil, pacients amb antecedents personals de melanoma i també aquells pacients amb lesions atípiques (confirmació histològica de displàsia) i fototips clars.

El càncer de pell es divideix en melanoma i càncer cutani no melanoma. El melanoma és un tumor agressiu, amb una gran capacitat de produir metàstasi, però el pronòstic d'aquesta malaltia és molt bo si es fa un diagnòstic precoç.

El 2022 es van diagnosticar aproximadament 35 nous casos de melanoma a ASEF, una incidència més gran en comparació amb la mitjana espanyola (16 casos x 100.000 habitants/any). La majoria, 3 de cada 4 casos, van ser diagnosticats en estadi inicial (in situ i T1a). Però un 14% dels melanomes presentaven metàstasi ganglionar o visceral (estadi III i IV).

S'ha demostrat que als pacients en seguiment amb dermatoscòpia digital se'ls detecten els melanomes en estadis més precoços.

Des del servei de Dermatologia ASEF s'han derivat 55 pacients a l'any a l'Hospital Son Llàtzer, per a la realització d'aquesta tècnica el 2022. Amb l'adquisició del nou equip de dermatoscòpia digital (Molemax HD) al servei de dermatologia, s'evitarà el trasllat d'aquests pacients, seguint els controls rutinaris a l'Hospital Can Misses. A més, podem incloure un nombre més gran de pacients, que es beneficiïn d'aquesta tècnica diagnòstica, sense haver de ser tan exigents amb els criteris de selecció. Per això s'estima que la xifra de pacients als quals se'ls evitarà el trasllat podrà arribar fins als 100 usuaris.