Logo ASEF

\ El curs ho han impartit dos policies nacionals de l'Equip d'Interlocutor policial sanitari nacional que a més són psicòlogues

\  La formació s'emmarca dins del Pla Integral de Prevenció de les Agressions (PIPA) del Servei de Salut de les Illes Balears

 

L'Àrea de Salut d´Eivissa i Formentera ha celebrat una sessió de formació en matèria de prevenció d'agressions, en col·laboració amb el Cos Nacional de Policia i amb l'interlocutor policial sanitari autonòmic i nacional, dins de les accions de formació del Pla Integral de Prevenció de les Agressions (PIPA) del Servei de Salut de les Illes Balears per posar a disposició dels professionals i proporcionar-los eines que augmentin la seva competència per fer front a situacions conflictives amb usuaris i acompanyants.

58 professionals han assistit al curs, 24 assistents presencials i 34 en línia i la formació ha estat impartida per dos policies nacionals de l'Equip de l'Interlocutor policial sanitari nacional que a més són psicòlogues, amb àmplia experiència i coneixements en la matèria.

El curs, que ha tingut una durada d'una hora i mitja, ha constat de dues parts:

  1. Policial i processal
  2. Eines i estratègies psicològiques per a la prevenció d'agressions.

A més, s'ha realitzat un role playing per posar en pràctica allò que s'ha après.

El Pla Integral de Prevenció d'Agressions ha estat elaborat per la Direcció de lÀrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears amb la participació de la Comissió Tècnica i d'Estudi en Matèria de Prevenció de Riscos Laborals, i ha estat aprovat pels comitès de seguretat i salut de cadascun dels sectors sanitaris del Servei de Salut, com a òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions en matèria de prevenció de riscos.

La prevenció de les agressions que pateix el personal del Servei de Salut de les Illes Balears és un objectiu prioritari de la política de prevenció de riscs laborals de la Conselleria de Salut i Consum.

Les agressions al personal sanitari són una preocupació creixent a les Illes Balears, ja que s'ha demostrat estadísticament que el fenomen augmenta any rere any. Les agressions —la major part de les quals són verbals— afecten tots els grups i totes les categories professionals, però amb una incidència més alta en les dones.

Amb aquest Pla, consensuat amb les organitzacions sindicals, es pretén donar un impuls a la prevenció i, en conseqüència, generar entorns de treball lliures de violència i on no es toleri cap tipus d'agressió. Un entorn de treball insegur afecta les relacions al lloc de treball i la salut i deteriora la qualitat assistencial.

El Pla preveu actuacions específiques en diferents àmbits i serveis. Les línies fonamentals es concreten en les millores en els processos d‟informació als usuaris, la capacitació i el desenvolupament d‟habilitats dels professionals i l‟obtenció d‟informació per millorar els procediments i els protocols de prevenció de les agressions id‟atenció a les víctimes .

Per al cap del Servei de Seguretat dels professionals d'IbSalut, Víctor Fernández Jaraíz, «partint del convenciment de considerar els professionals com un valor essencial del sistema, es pretenen combinar accions preventives amb mesures de suport, assessorament i assistència als professionals agredits incorporant la perspectiva de gènere i preservant els drets dels pacients, alhora que es protegeix la salut del personal del sector sanitari».

Segons Héctor Martin Bergua, director de gestió de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, «la formació per a la prevenció d'agressions també dóna compliment a l'objectiu 8.4 del Pla Estratègic de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera per als anys 2022-2024. Aquest objectiu és dins de la línia 8, Responsabilitat Social Corporativa, i estableix un entorn laboral lliure d'agressions d'acord amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 16, Promoure societats justes, pacífiques i inclusives».