Logo ASEF

\ L'educació entre iguals és clau dins de l'estratègia de cronicitat i del Pla Estratègic d'asef 2022-2024

Va dirigit a pacients amb patologia crònica, que suposen més del 50% de l'activitat d'hospitalització i gairebé el 80% de les consultes a l'atenció primària

L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera va posar en marxa el Programa Pacient Actiu el febrer de 2018. Les infermeres responsables del Programa del Pacient actiu a Balears, Lucía Moreno i Yolanda Cáceres, acompanyades de dos pacients actius de Mallorca, van iniciar a l'Hospital Can Misses la formació del grup de professionals que s'encarregaria de formar els pacients actius de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera va iniciar el procés de formació del Programa Pacient Actiu a principis de 2019 i va començar el seu camí amb un grup format per 11 pacients, que alhora es van convertir en docents, en un procés de formació en cascada, aspecte aquest clau en el programa, però a causa de la pandèmia el programa es va haver de pausar.

El 2022 es va reprendre el projecte amb la idea de donar un nou impuls i recentment s'ha tornat a presentar tant a Atenció Primària com a l'àmbit hospitalari, a Can Misses ia l'Hospital de Formentera, amb l'objectiu de captar de nou pacients amb patologies cròniques que compleixin criteris per participar en aquest programa de formació entre pacients.

El tipus d'intervenció d'educació per a la salut al Programa Pacient Actiu és grupal, amb metodologia de formació entre iguals, que consisteix en una sèrie de sis sessions –de dues hores de durada cadascuna– estructurades i específiques per a cada problema de salut que el Programa aborda, adreçades a pacients crònics ia persones cuidadores.

El Programa Pacient Actiu s'engloba dins de l'Estratègia de Cronicitat de la Conselleria de Salut i està alineat amb l'Estratègia per a l'Abordatge de la Cronicitat del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Aquesta iniciativa també respon al compliment del Pla Estratègic de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera per als anys 2022-2024 i que en la seva línia 2 Potenciar l'Atenció Primària, recull a l'epígraf 2.7 Capacitar els malalts crònics en la presa de decisions conscients i autònomes sobre la salut fomentant la formació entre iguals.

L'objectiu és formar pacients actius que motivin i capacitin d'una manera més propera i efectiva altres persones amb la mateixa malaltia, ja que parteixen de la seva experiència personal. D'aquesta manera, els pacients són capaços de prendre decisions informades sobre el tractament de la seva malaltia, considerar diferents opcions per gestionar les seves condicions i promoure la pròpia salut, implicant en el suport als cuidadors.

Així, doncs, la iniciativa va dirigida a pacients amb problemes de salut crònics (que suposen més del 50% de l'activitat d'hospitalització i gairebé el 80% de les consultes a l'atenció primària), als seus familiars ia cuidadors, i engloba tres nivells de formació: la que reben els professionals, l'adreçada als pacients actius (que lideren grups d'altres pacients) i, finalment, l'orientada a la resta de pacients.

Aquests tallers es desenvolupen mitjançant una estratègia d'educació per a la salut basada en la pedagogia activa (és a dir, a investigar la pròpia realitat i la situació concreta de cadascú), incorporant la metodologia basada en la formació entre iguals i, per tant , motivant d'una banda els formadors a facilitar la comunicació i l'intercanvi d'experiències, i de l'altra impulsant que els pacients siguin més capaços de prendre decisions, resoldre problemes i autogestionar el seu problema de salut.

La presentació, formació i captació de pacients actius s'està duent a terme per les infermeres Mari Carmen Escandell Marí, Centre de Salut Sant Antoni de Portmany, Cati Escandell Marí, coordinadora d'Infermeria del centre Can Misses, Gloria Pérez, coordinadora d'Infermeria del Centre de Salut Sant Josep de sa Talaia i Ana Belén Francisco, infermera gestora de casos comunitària acompanyades dels pacients actius Rafael Oliva Pericas, Narcís Cabanillas Becerra, Josep Torres Torres, Cristina Tur Tur i Mª Lourdes Giráldez Gonzalez.