Logo ASEF

\ Dos centenars de sanitaris han rebut formació en la prevenció d'agressions en els dos darrers anys

\ Des de començament d'any s'han notificat 64 agressions a personal sanitari a través del sistema online NIRA

L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera continua desenvolupant diferents punts de les línies estratègiques 4 “Docència, Formació, Recerca i Innovació” i 3 “Compromís de la Institució amb els seus professionals” dins del Pla estratègic dissenyat per als anys 2022-2024. Aquestes dues línies estratègiques conflueixen en l'impuls de mesures que previnguin i preparin els professionals davant de les agressions.

En la seva política de tolerància zero amb les agressions que pateixen els professionals sanitaris l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera ha impulsat nombroses actuacions entre les quals destaca la formació, a més de millorar els sistemes de notificació i facilitar noves eines als professionals sanitaris com la recent guia d'orientació jurídica d'ajuda al treballador creada pel Servei Juridicoadministratiu de l'àrea de salut pitiüsa.

Durant dos dies, una quarantena de sanitaris s'han format en un nou curs de maneig del pacient agitat o agressiu. A través d'aquesta formació teoricopràctica, els professionals de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera han après a detectar precoçment situacions d'hostilitat que els permeti avançar-se i gestionar els moments de risc d'agressió, ja sigui verbal o física, han conegut les estratègies utilitzades per a redirigir l'hostilitat mitjançant el control verbal com a primera mesura i s'han exercitat en les maneres de repel·lir l'agressió i de fugir de l'escenari avisant per rebre ajuda.

La formació Control del Pacient Agitat/Agressiu és una formació amb un alt contingut pràctic i a la segona jornada es fan exercicis de role-playing, a més d'una part teòrica que se centra en el primer dia de formació. Aquestes experiències pràctiques estan dissenyades amb un alt contingut en estrès i realisme per tal d'ajudar l'alumnat a posar-se a la pell aliena, actuant, interpretant i simulant situacions de la vida quotidiana.

El personal sanitari s'enfronta cada dia a multitud de situacions on l'estrès és molt present i des de l'Àrea de Salut es treballa per millorar-ne la gestió a través de diferents protocols i iniciatives formatives.

Millora de la informació i dels sistemes de notificació

L'Àrea de Salut també ha impulsat diferents campanyes de comunicació contra les agressions al personal de l'àmbit sanitari. La darrera campanya porta el títol de «Té delicte…» i recorda que la legislació —article 550 del Codi penal— contempla penes de presó d'un a quatre anys i una multa de tres a sis mesos per als agressors. Aquesta campanya està implantada actualment als dos hospitals de les Illes Pitiüses i als vuit centres de salut.

A més d'aquesta campanya, el Servei de Seguretat dels Professionals del Servei de Salut de les Illes Balears ha millorat els sistemes de notificació i registre d'agressions amb l'aplicació NIRA que facilita i agilitza la comunicació de les agressions d'usuaris als professionals del sistema sanitari públic de les Illes Balears.

Totes aquestes accions formen part del compromís de l'Àrea de Salut i el Servei de Salut de les Illes Balears per a l'eradicació de les agressions a personal sanitari a través del Pla Integral de Prevenció d'Agressions (PIPA) de les Illes Balears.

Més de dos-cents professionals sanitaris formats en la prevenció i gestió de les agressions en els dos darrers anys

L'Àrea de Salut ha format més de dos centenars de professionals en matèria de prevenció d'agressions el 2021 i des de començament d'any.

En aquest àmbit s'han impartit diverses sessions formatives el 2022 coordinades des de la Unitat Docent amb la participació de la Unitat de Prevenció de Riscos i Salut Laboral i empreses externes com Emergency Staff, encarregada de la formació d'aquest curs de control i maneig del pacient agitat en què han participat 110 sanitaris

Emergency Staff, una empresa de gestió sanitària que es dedica a la formació especialitzada tant a nivell professional sanitari com a nivell social i d'emergències

Millora la notificació d'agressions

Les diferents millores impulsades des de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera han donat lloc a un augment de les notificacions d'agressions que es produeixen a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, i els nous sistemes han permès treure a la superfície moltes de les agressions que anteriorment no es comunicaven.

D'aquesta manera, l'Àrea de Salut ha registrat al sistema NIRA en els primers nou mesos del 2022, 64 agressions, davant les 37 agressions notificades el 2021.

D'aquestes 64 agressions, el 81% han estat verbals, 52 i el 19% físiques, 12 del total d'actes violents contra sanitaris.

Els metges són els que més han notificat, 23 expedients, seguits d'infermeres amb 18 notificacions, auxiliars administratius han informat de 15 parts, els zeladors 5 i tanquen els tècnics sanitaris amb 3.

El director de gestió de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, Héctor Martín Bergua, destaca que “el Pla estratègic 2022-2024 ens marca unes línies d'actuació en matèria de prevenció i formació d'agressions que unides al Pla Integral de Prevenció d'Agressions impulsat pel Servei de Salut ens permet millorar la resposta institucional davant aquesta xacra i el suport que reben els nostres professionals».