Logo ASEF

/ El Servei de Medicina Intensiva de l'Àrea de Salut d´Eivissa i Formentera és l'únic d'Espanya a posseir les tres certificacions

/ Recursos Humans, Comptabilitat, USP, Informàtica, docència i la unitat de prevenció de riscos laborals renoven la ISO 9001

El Servei de Medicina Intensiva de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera ha renovat les tres certificacions que posseeix, l'ISO 9001 pel seu sistema de gestió de la qualitat i la UNE 179003 pel sistema de gestió de riscos per a la seguretat del pacient, obtingudes ambdues l'any 2012, i la UNE 93200 relativa a la carta de serveis i compromisos, obtinguda l'any 2016.

L'UCI és pionera en l'ús de sistemes de gestió de la qualitat i dels riscos i suposa un compromís amb pacients i resta de serveis de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera. De fet, El Servei de Medicina Intensiva de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera és l'únic d'Espanya a posseir aquestes tres certificacions.

La renovació de les certificacions suposa un procés d'auditoria anual pel qual han de passar tots els serveis i centres que obtenen una acreditació de qualitat i que obliga al compliment dels sistemes de gestió de la qualitat, dels riscos i dels compromisos que s'estableixen amb els usuaris i els seus familiars, a més d'amb els altres serveis hospitalaris. Aquest procés de reacreditació garanteix la qualitat del servei, la millora de la seguretat del pacient i estableix un procés de millora contínua que compromet al servei en el seu conjunt per al compliment d'aquests estàndards de qualitat.

D'altra banda, altres sis serveis de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera han renovat la certificació de sistema de gestió de la qualitat sota la norma ISO 9001. Es tracta dels serveis de Recursos Humans, Comptabilitat, Informàtica, Docència i la Unitat de Prevenció de riscos laborals, a més de la Unitat de Seguretat del Pacient que també ha renovat la certificació per la norma UNE 179003 pel seu sistema de gestió dels riscos per a la seguretat del pacient. Tots ells van obtenir la certificació l'any 2012 i anualment han anat mantenint aquesta acreditació.

Per a la Dra. Paz Merino, cap de l'UCI de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, <<estos sistemas de trabajo nos permiten gestionar con indicadores de calidad que señalan dónde y cómo mejorar la atención sanitaria y lo certifican empresas externas e independientes lo que ofrece un plus de reconocimiento. La mejora continua es uno de los principales beneficios que ofrecen este tipo de normas. El trabajo en equipo es definitivo para alcanzar el éxito en este tipo de iniciativa>>.

La gerent, Carmen Santos, destaca <<la apuesta firme del Área de Salud por la mejora continua y la seguridad del paciente, recogidos en el Plan Estratégico para los años 2022-2024, y el trabajo realizado durante estos años para la mejora de la calidad mediante las normas de gestión de la calidad obtenidas por siete servicios.>>