Logo ASEF

Simulacre CS Vila

\ L'incendi simulat ha estat a la zona d'Admissió i ha requerit ajuda exterior

\ En el simulacre han participat el Servei de Bombers i la Policia Local d'Eivissa

L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera continua formant el personal per actuar davant una emergència causada per foc. En aquesta ocasió s'ha fet un simulacre d'incendi en el Centre de Salut Vila.

En l'exercici s'ha simulat un incendi a l'arxiu de la zona d'Admissió del centre de salut, que no ha pogut ser controlat en un primer moment ni pels equips de primera intervenció ni pels equips de segona intervenció. Per això, ha estat necessària l'ajuda exterior.

L'incendi ha afectat les zones d'Admissió, la sala d'espera d'Urgències i la consulta de la comare i ha requerit la participació externa, avisada per mitjà del servei d'emergències 112. Així, hi han col·laborat el Servei de Bombers i la Policia Local d'Eivissa.

Aquestes actuacions formen part de la implantació del Manual d'autoprotecció de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, entre els objectius del qual hi ha els de formar i informar tot el personal en el protocol d'actuació segons l'equip d'emergència al que pertanyen, conèixer la ubicació dels mitjans de protecció i les vies d'evacuació, mantenir lliure d'obstacles les àrees properes als mitjans de protecció, atacar el sinistre en el moment en què es detecti fins que es rebi l'ordre d'evacuació o arribi un relleu exterior i conèixer els punts de reunió exteriors.

El simulacre ha constat de tres fases: preparació, execució i avaluació (fase de judici crític). Per a l'última fase hi ha un equip multidisciplinari d'àrbitres, format per personal dels serveis tècnics de l'Àrea de Salut i de la direcció, representants sindicals, que actuen com a observadors, i un tècnic de la Unitat Bàsica de Prevenció de Riscs Laborals, la comesa dels quals és observar com es du a terme el simulacre i quins factors negatius s'aprecien, per corregir-los posteriorment. Després del simulacre es redacta un informe que conté l'anàlisi i les propostes de millora.

Per a Héctor Martín Bergua, director de gestió, «el nostre objectiu principal amb aquests entrenaments és preparar el personal perquè sàpiga actuar davant una emergència real, i també és molt important poder detectar els errors que puguin aparèixer durant l'execució del simulacre per prendre mesures correctores».

«La participació del Servei Bombers i de la Policia Local d'Eivissa han estat determinants en aquesta jornada formativa i estam molt agraïts per la seva col·laboració», conclou el responsable de l'Àrea de Gestió i Serveis Generals de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.