Logo ASEF

Simulacre HFOR

L'incendi simulat s'ha produït a la bugaderia i ha requerit ajuda exterior, atès l’abast

També s'ha fet una formació amb foc real per usar els extintors i boques d'incendi amb el Servei de Bombers

L'Hospital i el Centre de Salut (CS) de Formentera s'han format aquesta setmana, durant diversos dies, en l'actuació enfront d'un incendi.

El dilluns el Servei de Bombers de Formentera va dur a terme un curs teoricopràctic per emprar les boques d'incendi equipades (BIE) a l'Hospital de Formentera, dirigit als professionals tant de l'Hospital com del CS.

Després d'una petita formació teòrica es va dur a terme una pràctica amb foc real que va servir perquè el personal de l'Hospital i del CS de Formentera es familiaritzàs amb l'ús dels diferents tipus d'extintors i per comprovar la pressió i el retrocés que exerceix una mànega contra incendis.

Avui, per completar la formació per actuar davant un incendi s'ha fet un simulacre en el centre hospitalari. S'ha simulat l'aparició d'un incendi en el magatzem de bugaderia per un curtcircuit en la instal·lació elèctrica, que no ha pogut ser controlat ni pels equips de primera intervenció ni pels equips de segona intervenció; per això ha estat necessària l'ajuda exterior i s'ha precisat contactar amb el servei d'emergències 112.

 

En l'exercici s'han vist afectades totes les instal·lacions del voltant: magatzem de bugaderia, mortuori, magatzem de manteniment, sala general d'electricitat, vestidors, magatzem de subministraments i de farmàcia, servei de cuina, menjador, habitacions del personal i saleta de reunions.

Aquestes actuacions formen part de la implantació del Manual d'autoprotecció de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, entre els objectius de la qual hi ha els de formar i informar tot el personal en el protocol d'actuació segons l'equip d'emergència al que pertanyen, saber la ubicació dels mitjans de protecció i les vies d'evacuació, mantenir lliure d'obstacles les àrees properes als mitjans de protecció, atacar el sinistre en el moment en què es detecti fins que es rebi l'ordre d'evacuació o arribi un relleu exterior i conèixer els punts de reunió exteriors.

El simulacre ha constat de tres fases: preparació, execució i avaluació (fase de judici crític). Per a l'última fase hi ha un equip multidisciplinari d'àrbitres, format per personal dels serveis tècnics de l'Àrea de Salut i de l'empresa concessionària, representants sindicals, que actuen com a observadors, i un tècnic de la Unitat Bàsica de Prevenció de Riscs Laborals, la funció dels quals és observar com es du a terme el simulacre i quins factors negatius s'aprecien, per corregir-los posteriorment. Després del simulacre es redacta un informe que conté l'anàlisi i les propostes de millora.

Segons Gonzalo Espí Senent, subdirector de Gestió i director del simulacre, «preparar el personal perquè estigui entrenat davant una emergència real és l'objectiu de la formació que hem impartit aquesta setmana, i també és molt important poder detectar els errors que es poden cometre durant l'execució del simulacre per adoptar mesures correctores».

«La col·laboració del Consell de Formentera i del Servei Bombers, a més del Servei de Prevenció de Riscs de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera han estat determinants en aquestes jornades formatives i estam profundament agraïts per això», conclou el responsable del centre formenterenc.