El Dr. Mercadal, de l’Hospital General Mateu Orfila, ha participat en aquest estudi d’àmbit balear

El treball sobre l’ús de medicaments biològics utilitzats per tractar la psoriasi moderada i greu en pacients de les Illes Balears ha estat premiat entre els millors dels presentats en el Congrés Europeu de Farmacoeconomia ISPOR, que ha tengut lloc a Amsterdam del 10 al 12 de novembre. Es tracta d’un estudi en el qual ha participat el Dr. Gabriel Mercadal, del Servei de Farmàcia Hospitalària de l’Hospital General Mateu Orfila, en col•laboració amb els hospitals Son Espases, Inca, Manacor i Son Llàtzer.

Congrés Europeu Farmacoeconomia ISPOR
el Dr. Gabriel Mercadal, a l’esquerra de la imatge, al costat del Dr. Joaquín Serrano, de l’Hospital Son Llàtzer; el Dr. Ventayol, de l’Hospital Universitari Son Espases, i una representant del Comitè Organitzador del Congrés Europeu de Farmaeconomia ISPOR.

Durant tres anys, els serveis de farmàcia hospitalària dels centres del Servei de Salut han estudiat els 112 pacients de les Illes Balears (12 dels quals de Menorca) que sofreixen psoriasi moderada o greu a fi d’avaluar el cost, l’eficàcia i la persistència de tres tipus de tractaments: es tracta de fàrmacs biològics amb una eficàcia molt alta, entre el 60 % i el 70 %, amb un cost que supera els deu mil euros anuals per pacient. L’objectiu del treball consistia a determinar el tractament òptim tenint en compte la relació entre el cost i la persistència “un aspecte fonamental per garantir la sostenibilitat del sistema sanitari, atès l’alt impacte pressupostari d’aquests medicaments”, assegura el Dr. Mercadal.

Actualment, la prevalença de la psoriasi se situa entorn del 4 % de la població mundial, un 30 % de la qual patirà artritis. Fins fa just una dècada, els únics tractaments consistien a prendre medicaments, aplicar-se cremes amb cortisona i rebre sessions de fototeràpia, que només es feien a l’hospital de referència (Son Espases). Amb els nous medicaments biològics, aquest tipus de pacients tenen accés a uns tractaments que, en molts casos, a partir del segon o del tercer mes permeten pràcticament anul•lar els efectes d’una patologia molt estigmatitzada, que molt sovint genera discriminació social.

Banner directorio telefónico

Banner IBSalut