Logo ASEF

 

Quan serà la meva operació?
La programació dels ingressos ve pautada pel departament d'admissió, i no depèn directament del Servei de Traumatologia. Si portau molt temps esperant per ser intervinguts, tingueu en compte que els recursos disponibles es gestonen prioritzant els casos més greus.

Contactau amb el Servei d'Admissió o Atenció al pacient per tractar aquest tema.

Sentiré molt de dolor després de la intervenció?
Com en tota intervenció, sentireu diferents graus de dolor després de l'operació, que també dependrà de la vostra tolerància al dolor. El mal serà una mica més intens els primers dies, però l'analgèsia que tindreu pautada farà que sigui el més suportable possible.

Quan podré aixecar-me al bany després de la meva operació?
Depèn de l'operació a la qual hagueu estat sotmesos. Algunes operacions, per a les que cal mantenir repòs, el trànsit intestinal es alenteix una mica i no anireu de ventre fins després d'uns dies. 

En algunes ocasions si no podeu aixecar-vos al bany, caldrà utilitzar altres mitjans perquè pogueu evacuar, sempre mantenint la vostra intimitat.

Podré tenir una habitació individual durant la meva estada?
Disposam d'habitacions dobles i individuals però la distribució d'aquestes depèn principalment de les necessitats del pacient durant el seu ingrés i de la disponibilitat d'aquestes. 

En ocasions les habitacions individuals han de mantenir-se per processos assistencials que requereixen d'aïllament per diferents causes.

Hi ha un horari de visites establert? Pot visitar-me la meva família?
No existeix un horari de visita establert i ens podem acomodar les seves necessitats, tot i que cal tenir en compte que en alguns trams del dia hi ha més tràfec a la planta degut a diverses tasques assistencials. 

Recordeu que tan sols es permeten dos acompanyants per pacient i que com a mesura de prevenció no es permet l'entrada a menors de 12 anys.