Logo ASEF

Emergències pediàtriques

\ Com actuar en els casos d’aturada cardiorespiratòria, dolor abdominal agut, malalties de la pell, anafilaxi, mossegades, cremades i picades

\ Es pretén actualitzar coneixements sobre l’actitud, la pràctica i la teoria del tracte inicial dels casos greus d’infants

L’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera ha organitzat a l’Hospital Can Misses un curs de quinze hores dirigit als 25 professionals del Servei d’Urgències d’Atenció Primària (SUAP) en el qual s’ha impartit formació específica en matèria d emergències pediàtriques per actualitzar tot el procés d’intervenció dels professionals sanitaris als seus pacients.

La importància d’una detecció ràpida de les complicacions que sorgeixen a l’àrea d’urgències fa necessària una especialització que se centri en els casos pediàtrics, perquè les situacions d’emergència dels infants requereixen una intervenció ràpida i eficaç de tot el personal sanitari implicat en l’assistència i el tracte d’aquests pacients.

El SUAP atén diàriament casos de pacients pediàtrics de diversa gravetat que necessiten atenció sanitària immediata; per això, tant el personal mèdic com el d’infermeria requereix una formació molt completa sobre l’organització i l’aplicació de les tècniques de diagnòstic necessàries per a les situacions clau, com ara la febre, vòmits i dolor abdominal agut, dificultats respiratòries, malalties de la pell, anafilaxi, mossegades, cremades i picades, convulsions i també com fer la reanimació cardiopulmonar.

El curs, amb una durada total de quinze hores distribuïdes en tres jornades de cinc hores cadascuna, ha estat teòric i pràctic i s’ha basat en casos clínics simulats. L’objectiu era impartir coneixements actualitzats sobre l’actitud, la pràctica i la teoria del desenvolupament de les emergències pediàtriques i el tracte inicial dels pacients greus en el SUAP, a més d’identificar, diagnosticar i tractar les afeccions urgents més freqüents en els infants, entendre la transcendència del desenvolupament correcte de la cadena de supervivència, identificar una víctima d’aturada cardiorespiratòria i dominar la reanimació cardiopulmonar pediàtrica aplicant-hi els algorismes adequadament.

La formació ha estat impartida per Carlos F. Ferrari López, pediatre del Centre de Salut Santa Eulària des Riu, que té experiència en reanimació cardiopulmonar avançada avalada pel Grupo Español de Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica y Neonatal i un màster en urgències pediàtriques per la Universida CEU Cardenal Herrera; a més, ha impartit múltiples sessions, cursos i tallers sobre urgències i reanimació adreçats a personal mèdic i d’infermeria.