Logo ASEF

Simulacre catàstrofe ASEF

La Unitat de Prevenció de Riscos i Salut Laboral de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera va dedicar la setmana passada a formar en matèria d’autoprotecció gairebé set-cents professionals de l’Hospital Can Misses. La formació ha culminat avui amb un simulacre al Servei de Radiologia: a les 12.30 h s’ha produït un incendi en l’àrea de ressonància magnètica, ubicada a la planta primera de l’edifici G, en un simulacre que ha durat uns 15 minuts i en el qual han estat evacuats gairebé vint pacients que en aquell moment eren al Servei.

Per a Àngels Mezquida Noguera i María Jesús Ramírez Raez, tècniques de la Unitat de Prevenció de Riscos i Salut Laboral, “la participació en la formació impartida enguany ha superat la dels darrers anys i per això valoram molt positivament que els professionals participin activament en la formació en cas de catàstrofe”.

Alguns dels objectius d’aquesta formació són els següents: preparar tot el personal en el protocol d’actuació segons l’equip d’emergència al qual pertanyin i saber la ubicació dels mitjans de protecció i de les vies d’evacuació; conscienciar sobre la necessitat de mantenir lliures d’obstacles les àrees properes als mitjans de protecció; atacar el sinistre en el moment en què es detecta fins que es rebi l’ordre d’evacuació o hi acudeixin les ajudes exteriors, i conèixer el punt de reunió exterior.

El simulacre ha constat de tres fases: preparació prèvia, execució i fase d’avaluació (és a dir, fase de judici crític). Per això en tot simulacre hi ha un equip d’àrbitres compost per les responsables de la Unitat de Prevenció, un representant sindical i un representant de la Direcció General d’Emergències, la funció de les quals és observar com es duu a terme i quins factors negatius hi aprecien, per corregir-los posteriorment.