Logo ASEF

 \ El canvi de prefectura s'ha produït per la jubilació de l'anterior cap durant els darrers set anys, Begoña Pardos Martínez

\ El Servei d'Atenció a l'Usuari pretén potenciar la tramitació telemàtica i el seu equip està format per quatre professionals

L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera ha nomenat Cristina Ferrer Ferrer nova cap del Servei d'Atenció a l'Usuari de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

El nomenament es produeix després de convocar concurs el maig de 2022 i la convocatòria del qual es va publicar al B.O.I.B. núm. 61.

El dia 22 de juny de 2022 després de reunir-se la Comissió de Selecció d'aquesta convocatòria i després de verificar que les persones aspirants al lloc de treball convocat havien presentat la sol·licitud dins del termini habilitat per fer-ho i que complien els requisits exigits a la convocatòria i després de valorar els mèrits al·legats va resoldre el concurs citat amb el nomenament de la Sra. Ferrer qui ha pres possessió del càrrec l'1 de setembre.

La nova cap del Servei d'Atenció a l'Usuari és llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, ​​i es va incorporar a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera fa 27 anys al 1.995.

Ferrer compta amb una àmplia experiència en l'atenció al públic ja que ha treballat en diferents serveis com Admissió d'Hospitalització i Admissió d'Urgències, aquest darrer tant de l'Hospital Can Misses com de l'Hospital de Formentera i Atenció Primària. Substitueix Begoña Pardos Martínez, anterior cap durant els darrers set anys, per la seva jubilació.

Des de la direcció es reconeix i agraeix el gran treball realitzat per la Sra. Pardos aquests anys al capdavant del Servei d'Atenció a l'Usuari que l'ha convertit en una referència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

L'equip d'Atenció a l'usuari està format per quatre professionals, a més de Cristina Ferrer Ferrer, les administratives Luna Colomer Martínez, Lidia Hernández Cuello i Garbiñe Gil Elicechea.

Un dels primers objectius de Cristina Ferrer és potenciar l'atenció telemàtica per a la resolució de reclamacions, queixes suggeriments o agraïments per tal d'agilitzar i fer més còmoda la presentació d'aquest tipus de documentació per part dels usuaris del sistema de salut.

Els usuaris poden realitzar els seus tràmits on line a la següent adreça: https://www.ibsalut.es/ca/info-ciudadania/atencion-al-usuario