Logo ASEF

/ S’ofereixen 39 places interines a l’Hospital Can Misses, 2 a l’Hospital de Formentera i 3 places a Atenció Primària

/ En els últims dos anys més de dos-cents professionals de diferents categories i especialitats han obtingut plaça fixa per mitjà de concurs oposició

L’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera ha fet una crida pública per cobrir 44 places de tècnic en cures auxiliars d’infermeria amb contractes interins i de llarga durada. Aquesta acció forma part del procés de consolidació de plantilla duit a terme per la Conselleria de Salut i Consum.

 Amb aquest procés d’estabilització es consolidaran 39 tècnics en cures auxiliars d’infermeria a l’Hospital Can Misses, 2 a l’Hospital de Formentera i 3 més a Atenció Primària (concretament 2 en el Centre de Salut Santa Eulària des Riu i un en el Centre de Salut Sant Antoni de Portmany).

 L’acte de signatura de la plaça interina ha estat presidit per Noelia Azqueta; directora d’Infermeria de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera i per la subdirectora de Recursos Humans, Piedad Durán.

Aquest procés celebrat avui permetrà reduir l’eventualitat entre els tècnics en cures auxiliars d’infermeria de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera. 

L’estratègia del Servei de Salut de les Illes Balears per consolidar l’ocupació pública té dues línies d’actuació: la primera és el pla d’estabilització, que permetrà convertir contractes eventuals en interins; i la segona, les ofertes d’ocupació pública, que fins ara han permès adjudicar més de dos centenars de places fixes a treballadors de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera. 

En aquesta primera fase, el Servei de Salut està estabilitzant les plantilles centrant-se en els llocs de feina ocupats per personal eventual amb més de dos anys d’antiguitat i els transforma en personal interí. Una vegada finalitzat aquest procés, i després d’analitzar les necessitats de la plantilla, el Servei de Salut iniciarà una segona fase en la qual s’aniran implementant processos d’interinització de llocs de feina que fins ara es cobrien amb treballadors temporals.

 Finalitzades aquestes dues fases, aquests llocs seran susceptibles d’integrar-se en els processos d’oposicions ja previstos o en d’altres de futurs. Aquestes actuacions suposen una important transformació dels llocs de feina, que passen de ser conjunturals a estructurals. Així s’ofereix una estabilitat i solidesa major al sistema sanitari públic. 

Es tracta, en definitiva, d’un canvi de rumb en matèria de recursos humans, amb l’objectiu d’estabilitzar l’ocupació, disminuir la precarietat i recuperar els drets laborals. 

El pla d’estabilització i les ofertes d’ocupació pública previstes pel Servei de Salut permetran reduir un 38 % l’eventualitat en la xarxa sanitària pública. Ambdues mesures s’emmarquen en la política d’estabilització d’ocupació del Govern de les Illes Balears i són una de les principals apostes del Servei de Salut per tractar de reduir l’eventualitat, eliminar la precarietat i oferir estabilitat als treballadors del sistema sanitari públic.

Des del mes d’octubre de 2020 fins a l’actualitat, l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera ha consolidat per mitjà de places fixes més de dos centenars de llocs de feina després de convocar oposicions per a diverses categories i especialitats.

En aquests últims dos anys l’Àrea de Salut ha fidelitzat per mitjà de places fixes 14 metges d’atenció primària, 27 tècnics de radiologia i tècnics de laboratori, una trentena de facultatius dels serveis de cardiologia, farmàcia hospitalària, medicina interna, oftalmologia, otorinolaringologia, pediatria, urologia, urgències i anestesiologia, 11 tècnics en cures auxiliars d’infermeria (TCAI), 108 infermers i infermeres i 23 comares, i recentment han signat la plaça en propietat 35 auxiliars administratius.