Logo ASEF

Cap Anestesiologia i Reanimació

Per mitjà de la Resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera de 13 de novembre de 2020, publicada en el BOIB núm. 196, de 17 de novembre de 2020, es va aprovar la convocatòria pel sistema de lliure designació, del lloc de cap del Servei d'Anestesiologia i Reanimació de l'Hospital Can Misses de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

El passat 4 de febrer de 2021 es va resoldre aquesta convocatòria amb la designació del doctor Carlos Luis Errando Oyonarte, qui procedeix de l'hospital de referència del País Valencià, el Consorci Hospital General Universitari de València.

El doctor Errando és llicenciat en Medicina i Cirurgia (1983) i es va doctorar en Medicina i Cirurgia en 1996. A més és especialista en Anestesiologia i Reanimació (1994) i posseeix un màster grau de Capacitació en Seguretat del Pacient i Gestió del Risc Sanitari (2012).

El doctor Errando va ser metge adjunt del Servei d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor de l'Hospital General de València des de 1993 fins a setembre de 2015. En aquesta data va ser nomenat director de l'Àrea Quirúrgica del Consorci Hospital General de València.

Va ser membre de la Junta Directiva Nacional de la Societat Espanyola d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor. És membre de diverses societats científiques nacionals i internacionals. Ha estat també professor de Fisiologia de la Facultat de Medicina, UCV Sant Vicent Màrtir, València (cursos 2008-2010). Ha dirigit diverses tesis doctorals i màster universitaris i, a més, ha estat director de la Revista Española de Anestesiología y Reanimación. També ha estat membre del comitè científic i editorial de diverses revistes científiques i revisor especialitzat; a més és autor de més de cent articles en revistes científiques, llibres i capítols de llibre i monografies. Ha rebut nou premis a treballs científics nacionals i internacionals i ha estat membre de diferents grups científics de treball.

Des de la direcció s'agraeix el treball i la implicació de María Teresa Nogueiras, anterior coordinadora del Servei d'Anestesiologia i Reanimació de l'Hospital Can Misses.