Logo ASEF
  • S'admetran comunicacions originals relacionades amb la temàtica de la trobada que no hagin estat presentades en anteriors esdeveniments.
  • Totes les persones que presentin comunicacions han d'estar inscritas a la trobada mitjançant la web http://ibsalut.es/asef (per motius excepcionals i justificats podran ser substituïts per una altra persona).
  • La forma de presentació de les comunicacions podrà ser oral o pòster. El Comitè Organitzador es reserva el dret a poder modificar la forma de presentació.
  • L’enviament dels resums es farà mitjançant la web de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera.
  • La data límit de recepció dels resums és el dia 31 juliol de 2019.

Presentació de resums

Haureu d’emplenar els següents camps que apareixen en el formulari d’enviament de resums:

* Nom i cognoms de l'autor/es.
* Telèfon.
* Adreça de correu electrònic d’un dels autors que actuï com persona de contacte.
* Centre de treball.
* Servei.
* Modalitat de la presentació: comunicació oral o pòster.
* Títol de la comunicació.
* Resum de la comunicació (ha de contenir un màxim de 300 paraules, en castellà o català).

La tramesa del resum suposa l'acceptació íntegra d'aquests criteris i implica la cessió dels drets d'autor així com el consentiment de publicació en la documentació o en els vídeos que es generin en el 4t Encontre.

Característiques de les comunicacions

1. EXPOSICIÓ ORAL:

  • El temps d'exposició serà entre 10 i 20 minuts.
  • Durant el temps d'acreditació a la Trobada, els ponents lliuraran a l'organització l'arxiu powerpoint i pdf que necessitin per a aquesta presentació. En cas de necessitar un altre format ha de comunicar amb 10 dies d'antelació per comprovar si el suport informàtic és compatible. És recomanable portar còpies de seguretat de la presentació.

2. FORMAT PÒSTER:

  • DIMENSIONS: 120 cm x 90 cm (format vertical).
  • Han d'estar reflectits els noms i cognoms dels autors, així com el centre de treball.