Logo ASEF

Cribratge poblacional

Un camió estarà situat a les piscines de Can Misses i Can Coix per a l’obtenció de la mostra

Es convidarà a participar-hi una població total de 2.540 persones dels carrers amb més índex de positius

L’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera farà un cribratge poblacional a les localitats d’Eivissa i Sant Antoni de Portmany, que es durà a terme durant aquesta setmana i la propera.

Un camió COVID-Express, equipat i amb 4 professionals cedits per Creu Roja, obtindrà les mostres en els aparcaments de les piscines Can Misses a Eivissa i Can Coix a Sant Antoni de Portmany.

El dispositiu permetrà dues línies de presa de mostres i estarà operatiu durant 12 hores cada dia, amb horari de 8.00 a 20.00 h, llevat dels divendres que serà de 8.00 a 14.00 h, per garantir l’enviament de les mostres al laboratori de l’Hospital Universitari Son Espases, que serà l’encarregat de determinar aquest cribratge.

Es convidarà a participar-hi una població diana total de 2.540 persones, 1.687 targetes sanitàries d’Eivissa i 853 de Sant Antoni, que corresponen a les targetes sanitàries dels carrers d’ambdues localitats amb major índex de positivitat en COVID-19 dels darrers 15 dies. Els carrers seleccionats sota aquest criteri de Vila són l’avinguda d’Espanya, Isidor Macabich i Pere Francès, i de Sant Antoni, Vara de Rei, Johann Sebastian Bach i General Balanzat.

La població diana per a aquest estudi és la compresa entre 15 i 40 anys, atès que és el grup poblacional que acumula el major nombre de persones asimptomàtiques. També s’hi ha inclòs els cuidadors de gent gran o de persones vulnerables.

Els residents a Eivissa podran fer-se la prova el dijous i divendres d’aquesta setmana, i el dilluns i dimarts de la propera. Per la seva banda, les persones seleccionades de Sant Antoni poden acudir al punt COVID-Express, el dimecres, dijous i divendres de la setmana vinent.

Les persones residents dels carrers seleccionats d’ambdues poblacions han de demanar cita prèvia en el telèfon habilitat per a això, el 971 39 72 72, per al qual s’ha muntat un dispositiu amb dos auxiliars administratius que s’encarregaran de la gestió de les telefonades i les cites.

Els resultats de la prova es comunicaran via SMS en cas negatiu i via telefònica en cas de ser positiu per iniciar l’estudi de contactes.

L’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera sol·licita la màxima participació en aquest cribratge que pot aportar informació molt útil per a la gestió dels efectes de la pandèmia en les zones més afectades per aquest virus.