Logo ASEF

Dr Rosselló

\ Des d'octubre de 2016 el Servei de Cirurgia Vascular ha evitat més de 6.000 trasllats a Mallorca

\ Sis de cada deu intervencions han estat ambulatòries i no han requerit ingrés hospitalari

La incorporació de la cirurgia vascular a l'Hospital Can Misses, l'octubre de l'any 2016, ha permès atendre fins a juny d’enguany 5.952 consultes. A més, també s'han fet 974 intervencions quirúrgiques.

El Servei d'Angiologia i Cirurgia Vascular, el responsable del qual és el Dr. José Rosselló, ha evitat en tres anys i nou mesos més de 6.000 trasllats a l'hospital de referència, Son Espases, a Mallorca.

En menys de quatre anys s'ha consolidat aquesta especialitat medicoquirúrgica a l'Hospital Can Misses, dedicada a la prevenció, diagnòstic i tractament de les patologies arterials, venoses i limfàtiques, amb excepció de les patologies cardíaques i intracerebrals.

L'activitat assistencial inclou l'atenció de consultes externes i exploracions no invasives arterials i venoses (Eco-Doppler) així com també l'activitat quirúrgica.

L'activitat de consulta externa funciona en modalitat d'alta resolució en la qual el pacient és valorat pel cirurgià vascular, i se li fan les proves diagnòstiques (Eco-Doppler) i/o cures que precisi el mateix dia. D'aquesta manera el pacient rep una atenció integral on se’l valora, se’l diagnostica i se li aplica el tractament de la patologia vascular en la mateixa consulta.


Així, des d'octubre de 2016 fins al juny d'aquest any s'han atès 5.952 consultes i s'han realitzat unes 3.500 proves d'imatge (Eco-Doppler).

Per anys, el 2016 es van atendre 882 consultes, 1.187 el 2017, 1.479 durant 2018, 1.560 el 2019 i 754 en els primers sis mesos de 2020.

L'activitat quirúrgica del Servei de Cirurgia Vascular també ha estat molt elevada. Fins a juny de 2020 s'han duit a terme 974 operacions, de les quals 849 han estat programades —un 87 %— i 125 han estat urgents. Per anys, el 2016 es van fer 101 intervencions, 244 el 2017, 247 el 2018, 288 el 2019 i 94 en el primer semestre de 2020.

El Servei de Cirurgia Vascular tracta mèdicament i quirúrgica la patologia arterial i venosa, en la qual destaca per la seva freqüència i/o innovació en el tractament la patologia venosa, la carotídia, l'aneurismàtica i l'arterial isquèmica.

En la patologia venosa es fa tractament quirúrgic de cirurgia major ambulatòria (CMA)de varices en règim ambulatori (sense necessitat d'ingrés), de manera que el pacient és donat d'alta a les tres o quatre hores després de la intervenció, amb la qual cosa s'eviten els inconvenients d'un ingrés hospitalari. Del total d'intervencions quirúrgiques, 564 han estat ambulatòries i no han requerit hospitalització, un 57,9 % d'elles.

Cirurgia Vascular també ha tractat en aquests anys la patologia carotídia, la malaltia de les artèries carotídies que irriguen el cervell i que fa que en els casos amb estenosis o estrenyiment significatiu existeixi el risc de patir ictus o embòlies cerebrals. També ha tractat l'aneurisma d’aorta abdominal, la dilatació d'una artèria. En aquest cas, l'objectiu de la cirurgia és extreure la part dilatada col•locant en el seu lloc una pròtesi sintètica, ja que en el cas que la dilatació sigui important pot arribar a trencar-se l'artèria amb el consegüent risc de mort o de produir isquèmia distal per formació de trombes. Així mateix s'ha atès la patologia arterial isquèmica membres inferiors, en la qual es produeixen obstruccions o estenosis de les artèries, per mitjà de tractament quirúrgic convencional i/o endovascular. Aquest últim ha permès tractar alguns pacients dilatant (o desobstruint) amb catèters i altres dispositius dins de la mateixa artèria a través d'una punció o amb una petita incisió. Finalment, s'han creat accessos vasculars (fístules arteriovenoses) per als pacients que han precisat diàlisi.

Amb la inclusió d'aquesta especialitat en la cartera de serveis, no només s'ha evitat la derivació de pacients a Palma per rebre tractament per patologia vascular, sinó que també ha estat possible atendre en el mateix Hospital malalts urgents. Es tracta, per tant, d'una millora en benefici dels pacients en situació crítica, l'abordatge de la qual resulta més viable amb la intervenció d'un cirurgià vascular.