Logo ASEF

Comitè d'Ètica Assistencial

\ El Comitè està format per quinze professionals per a l'assessorament davant conflictes ètics

\ Fins al moment s'han estudiat cinc casos i s'han avaluat implicacions ètiques en relació a la COVID-19

L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera presenta el Comitè d'Ètica Assistencial, de caràcter interdisciplinari, per a l'assessorament a usuaris i professionals en la prevenció o resolució dels conflictes ètics que es poguessin generar en el procés d'atenció sanitària. Les decisions d'aquest comitè col·legiat no tenen un caràcter vinculant.

L'àmbit d'actuació d'aquest comitè abasta qualsevol situació susceptible de reflexió ètica en l'Àrea de Salut, tant formativa com deliberativa i de promoció d'actituds que suposin una millora en la sensibilització ètica dels professionals i usuaris de tota l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

El Comitè d'Ètica està format per quinze membres: Daniel Lerma, infermer de Nefrologia, com a president; M. Ángeles Leciñena, cap d'Urgències, com a vicepresidenta; Sheyla Sironvalle, directora mèdica d'Atenció Hospitalària, com a secretària. També formen part del Comitè Francisca Mayans, treballadora social; Begoña Pardos, responsable del Servei d'Atenció a l'Usuari; Esther García, mèdica internista; Eva Ramos i José Xavier Comes, assessors jurídics; Enrique Garcerán, metge del Centre de Salut Can Misses; Lidia Molins, supervisora d'Infermeria d'Urgències; Rocío Vidal, metgessa de Nefrologia; Yolanda Ferrer, subdirectora d'Infermeria; Isabel de Blas, supervisora d'Infermeria de Medicina Interna G; Ana M. Ribas, infermera de Consultes Externes; i Lorena Hortelano, metgessa de la Unitat de Cures Pal·liatives.

Segons Daniel Lerma, president del Comitè, «fins ara, s'han abordat cinc casos concrets presentats al Comitè, tant de pacients com de professionals de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera. També s'han rebut, recentment, propostes de reflexió relacionades amb la COVID-19 i les implicacions ètiques que es plantegen en l'atenció als pacients en l'Àrea».