Logo ASEF

Visites a pacients COVID-19

\ S'ha elaborat un protocol de visita per a les unitats de pacients amb COVID-19

\ Ahir es van retrobar dos pacients de Ca Na Majora amb familiars i avui es faran dues visites més

Els primers pacients amb COVID-19 ingressats a l'Hospital Can Misses ja han rebut la visita d'un familiar. Han estat dos pacients hospitalitzats en la Unitat d'Estada Mitjana Ca Na Majora, destinada a pacients procedents de residències sociosanitàries positius lleus per SARS-CoV2. Les trobades, carregades d'emotivitat, s’han pogut fer gràcies a un protocol de visites elaborat per la direcció d'Infermeria de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, que estableix com s’han de fer aquestes visites i quina durada poden tenir. Avui hi haurà altres dues visites a Ca Na Majora. Després d'aquestes experiències s'ampliaran les trobades amb familiars a les unitats de Medicina Interna F i G ia l’UCI.

Segons el protocol, les trobades s'iniciaran amb una cridada telefònica del metge responsable del pacient al familiar —la mateixa en la qual es dona la informació diària de l'evolució del pacient— en la qual oferirà la possibilitat de visitar al familiar ingressat. La petició de visita per part del familiar es comunicarà al supervisor i a la infermera gestora de casos, als quals se’ls hi facilitarà el nom i el número de telèfon del sol·licitant. El personal sanitari (el metge responsable, supervisor del servei juntament amb la infermera gestora de casos) avaluarà si es donen uns requisits determinats abans que es pugui programar la visita.

En primer lloc s'avaluaran les circumstàncies del pacient, que serà apte o no per a la visita segons la seva situació clínica, valorada per l'equip d'assistència. Tot seguit, es valorarà el visitant, que no podrà formar part de cap grup de risc davant la COVID-19, haurà d'estar assimptomàtic i no presentar comorbiditat. També haurà de tenir capacitat per comprendre les normes de seguretat que se li indiquin i per usar correctament l'equip de protecció individual que li facilitarà l'Hospital. Per a això, el pacient haurà de signar una declaració d'haver rebut aquesta informació.

Per norma general, s'autoritzarà un visitant per pacient. Excepcionalment, segons les circumstàncies familiars, es podrà autoritzar un altre visitant. Les visites podrán fer-se tots els dies de la setmana, amb una durada màxima de 30 minuts.

Si les circumstàncies ho permeten hi haurà dos torns de visites diàries. El torn de matí serà de 12 a 13 h a les plantasde Medicina Interna, Ca Na Majora i MIF, mentre que el torn de tarda serà de 18 a 19 h en aquestes mateixes unitats i, a més, també a l’UCI. Per cada unitat d'hospitalització es podrà programar fins a un màxim de quatre visites cada dia, sempre i quan siguin autoritzades per l'equip assistencial.

Els familiars serán citats en un punt de trobada determinada: a l’UCI serà la sala d'espera dels pacients; a la Unitat de Medicina Interna situada en la planta 4a de l'edifici F, el rebedor previ a l'entrada de la Unitat; a la Unitat d'Estada Mitjana Ca Na Majora de l'edifici J (antic hospital), el punt de trobada serà davant els ascensors, abans de l'entrada a la Unitat.

En aquest punt de trobada seran rebuts pel personal sanitari del servei, se'ls requerirà un document d'identificació, es comprovarà que els visitants presenten les condicions establertes i es lliurarà una màscara quirúrgica a cada visitant, que haurà d'utilitzar a partir d'aquell moment.

Després de rebre i signar la declaració d'informació sobre la visita excepcional al pacient amb COVID-19, es lliurarà al visitant un EPI i se li explicarà com col•locar-se’l i emprar-lo Després, l'equip sanitari l’acompanyarà a l'habitació del pacient, li indicarà la manera de procedir i l'hora de la fi de la visita. Igualment, el personal sanitari estarà atent per si el familiar desitja acabar la visita abans del previst. Per finalitzar, abans de la sortida de l'habitació se li indicarà com retirar-se l'EPI i se li lliuraran unes recomanacions.