Logo ASEF

\ Passarà de tenir deu places de metge de família a tenir-ne quinze i, com a novetat, disposarà de vuit places d’infermer comunitari

\ S’amplia de quatre a set el nombre de centres docents per a medicina familiar i comunitària

L’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera ha aconseguit acreditar-se com a unitat docent multiprofessional en l’especialitat de medicina familiar i comunitària. Aquesta acreditació suposa ampliar la formació que s’hi ofereix també al personal d’infermeria, a més d’ampliar de quatre a set el nombre de centres docents.

Fins ara, l’Àrea de Salut tenia acreditació per formar metges interns residents (MIR) de medicina familiar i comunitària, psiquiatria i medicina interna, i infermers interns residents (IIR) de l’especialitat obstetricoginecològica (llevadores); a partir de l’any vinent també formarà IIR de l’especialitat de medicina familiar i comunitària, a més d’un resident de l’especialitat de farmàcia hospitalària.

Fins ahir, l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera tenia quatre centres de salut acreditats (CS Can Misses, CS Es Viver, CS Sant Antoni de Portmany i CS Vila) per a la formació mèdica especialitzada de metges de medicina familiar i comunitària; ara s’ha ampliat l’acreditació a tres centres més (CS Santa Eulària des Riu, CS Sant Jordi de Ses Salines i CS Sant Josep de Sa Talaia) per a la formació de metges i infermeres de família. Tots tenen com a centre hospitalari de referència l’Hospital Can Misses.

Dels quatre primers centres de salut que ja estaven acreditats com a docents, els més veterans són els tres primers, perquè el CS Ca Misses ho està des del 1992, i el CS Es Viver i el CS Sant Antoni de Portmany ho estan des del 1998; pel seu costat, el CS Vila està acreditat com a centre docent des de 2010, any en el qual, a més, varen ser reacreditats com a centres docents els altres tres esmentats.

Fins ara, la Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària estava acreditada per a una capacitat de deu MIR cada any; a partir d’avui podrà acollir quinze MIR i, com a novetat, vuit IIR. Enguany s’hi han incorporat set MIR de família i un de medicina interna, a més de dues llevadores.

Des del 2004, l’Hospital Can Misses també està acreditat per a la formació de MIR de l’especialitat de psiquiatria (que dura quatre anys), amb una capacitat docent d’un MIR cada any. D’altra banda, des del setembre de 2010 forma part de la Unitat Docent Multiprofessional de Salut Mental de les Illes Balears. Així mateix, des del 2010 Can Misses està acreditat per a la formació de MIR de l’especialitat de medicina interna (que dura cinc anys) amb una capacitat docent de dos MIR cada any. Enguany se n’hi ha incorporat un, que s’ha unit als tres de medicina interna de segon, tercer i quart any.

Formació d’IIR de l’especialitat de llevadores

Des del 2007, l’Hospital Ca Misses està acreditat també com a unitat associada a la Unitat Docent de Comares de les Illes Balears, amb una capacitat docent de tres IIR de l’especialitat de llevadores, que dura dos anys. Enguany se n’hi han incorporades dues, que s’han sumat a les dues de segon any.

MIR en farmàcia hospitalària per a 2020

Finalment, l’Hospital Can Misses també ha obtingut acreditació per tenir residents de l’especialitat de farmàcia hospitalària per a l’any vinent. I es continua treballant conjuntament amb el Servei de Salut de les Illes Balears i l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera perquè les especialitats de pediatria i de ginecologia i obstetrícia puguin formar pròximament nous facultatius a Can Misses.

En resum, amb les incorporacions d’enguany la nostra Àrea de Salut acull 33 residents: 29 MIR (25 de l’especialitat de medicina familiar i comunitària i 4 de la de medicina interna) i 4 IIR de l’especialitat de llevadora.

Cal afegir que, dels sis MIR i IIR que han completat el període de formació, quatre seran contractats per l’Àrea de Salut, un ha estat contractat pel Servei d’Urgències de Can Misses, un altre pel Servei d’Urgències d’Atenció Primària (SUAP) de Vila i les llevadores aniran destinades a l’atenció primària i a la Sala de Parts de l’Hospital Can Misses.