Logo ASEF

Obres HCM

Les obres de reconversió de l'edifici J (antic Can Misses) ja han començat després de la signatura, el dia 13 de febrer, de l'acta de replantejament, acte administratiu que marca l'inici de les obres. Setmanes enrere havien començat les tasques d'adequació de nous espais per al trasllat dels sindicats. Els seus despatxos es trobaven a l'antiga zona de consultes externes i a començaments d'aquesta setmana han realitzat la mudança. També, des de fa dies, l'Àrea es troba alliberant el mobiliari dels espais que es reformen. L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera ha creat una comissió formada per la direcció i els Serveis Tècnics que serà l'encarregada de realitzar el seguiment i l'avaluació tant de l'obra com de la posterior posada en marxa de les instal·lacions.

PLA D'OBRA EDIFICI J

Avui ha començat el tancament del Pàrquing P3. Aquest pàrquing, reservat al personal, es tancarà per donar accés als vehicles de l'obra i facilitar l'entrada de materials i personal a les obres del centre de salut, així com la sortida de residus (els contenidors s'ubicaran dins d'aquest tancat). Aquesta zona estarà situada davant de les antigues consultes externes i suposarà l'anul·lació de 30 places d'aparcament de personal.

També s'ha procedit a tancar la zona d'apilament de materials. A l'illot de formigó existent davant de la seu del Banc de Sang i Teixits, s'ubicarà el lloc de recollida de materials.

L'entrada a l'obra de la zona de les associacions, banc de sang, Unitat de Convalescència Polivalent i mortuori s'ubicarà davant de les antigues Urgències. L'accés per a materials i personal de les obres en la zona d'associacions, banc de sang, Unitat de Convalescència Polivalent i mortuori es trobarà davant de les antigues urgències i al costat del banc de sang. Es tancarà aquesta zona per tal de permetre l'entrada i sortida de material i personal.

També es tindrà especial cura de separar l'obra del trànsit. A la façana de l'antiga farmàcia s'instal·larà una tanca d'obra per separar els treballs del trànsit habitual de l'hospital.

Els contenidors per a recollida de runa s'ubicarà al costat de l'entrada de proveïdors, en la part posterior de l'edifici J, i també estaran tancats.

I finalment s'aixecaran, a l'interior de l'edifici, separadors per delimitar l'obra del trànsit de personal mitjançant envans de cartró-guix, per tal d'assegurar que el desenvolupament de l'obra no afecti al pas dels treballadors.

El projecte de reconversió contemplarà la reforma de la planta baixa i el soterrani, on aniran ubicats el nou Centre de Salut Can Misses, la residència per a professionals i desplaçats de Formentera, un espai destinat a associacions, el dipòsit de cadàvers-sala d'autòpsies, i part de la primera planta, concretament l'antiga planta d'hospitalització de Cirurgia, que s'ha afegit a l'estudi previ original ja que s'han duplicat el nombre d'habitacions previstes inicialment per a aquesta unitat i s'ha passat de 15 a 30 habitacions dobles. Aquest augment s'ha donat com a resposta a les necessitats sorgides dins de la nova estratègia de cronicitat d'ibSalut.

El Centre de Salut de Can Misses serà una de les prioritats d'aquesta obra i de la fase inicial. El nou centre de salut, que estarà ubicat a la planta baixa i semisoterrani de les antigues consultes externes, comptarà amb 25 consultes.

La zona del mortuori multiplicarà per sis el seu espai. Comptarà amb una gran sala d'autòpsies i un dipòsit amb 6 càmeres mortuòries. Les associacions també comptaran amb un ampli espai de gairebé 800 m2. El criteri d'inclusió de les associacions encara no s'ha establert, però han de tenir un objectiu assistencial i compartit amb el Servei de Salut.

L'obra d'aquesta primera fase suposarà reformar 6.000 m2 de les plantes primera, baixa i semisoterrani, que ha augmentat respecte a l'estudi previ amb l'ampliació de la Unitat Polivalent de Convalescència. Amb aquesta primera fase es posen les bases de la reforma integral de tot l'edifici i la futura ampliació de les unitats creades.

Residència per a professionals

L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera va adequar fa dos anys l'antiga planta d'hospitalització de pediatria com a residència per a professionals i ha estat hospedant a professionals sanitaris de totes les categories. El servei de residència ha respost a les necessitats d'allotjament per contractes de reforç estival i com a punt d'arribada per a professionals que provenen de fora, segons estava previst. Fins al moment s'han comptabilitzat més de 60 professionals des de la seva obertura el 19 de maig de 2017 fins a la data. Actualment compta amb 9 habitacions, que s'augmentaran fins a 12, i una sala de descans comú.

Les concessionària preveu una durada de les obres de 12 mesos de manera que la recepció de l'edifici reformat s'haurà de produir el 14 de febrer de 2020.