Logo ASEF

Observa suïcidi

L'Hospital Can Misses ha acollit avui un curs d'avaluació, detecció i maneig de la conducta suïcida de la població general i dels grups de risc, dirigit a professionals d'atenció primària, atenció hospitalària i emergències.

El curs impartit per Nicole Haver, responsable de l'Observatori del Suïcidi, amb les docents Clara Teijeira, psiquiatra, i Elena García, psicòloga clínica, ambdues professionals del Servei d'Atenció al Pacient Suïcida (APS) de l'Hospital Comarcal d'Inca i màster en Conducta suïcida de la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla.

50 professionals sanitaris han acudit a aquest primer curs que tindrà una segona edició a principis del 2019 donada la gran acceptació obtinguda per part dels professionals. En ell s'han tractat temes com les morts invisibles i les dades epidemiològiques, els mites sobre la persona amb ideació suïcida i l'etiologia de la conducta suïcida, a més dels factors psicobiològics relacionats amb la conducta suïcida, factors de risc i de protecció i senyals d'alarma.

Altres aspectes recollits en el curs han estat les recomanacions generals de l'Organització Mundial de la Salut i de la CIE 10 en atenció primària, avaluació de la ideació i de la conducta suïcida i les dificultats inherents d'aquesta avaluació, valoració del risc suïcida immediat i remot i dels gestos suïcides.

Finalment, les docents han explicat els mètodes principals d'avaluació de conducta suïcida, entre ells l'entrevista clínica, les entrevistes estructurades específiques per avaluar el pensament i la conducta suïcida o les proves psicomètriques per detectar i avaluar la conducta suïcida.

En l'últim bloc s'ha abordat la intervenció amb el pacient suïcida des del punt de vista mèdic i psicològic, estratègies d'assistència telefònica i d'intervenció davant d'una situació de risc, a més del suïcidi com a urgència/emergència i el seu maneig a nivell extrahospitalari. Així mateix s'ha analitzat l'ingrés hospitalari i quan escau.

Alguns aspectes específics com els suïcides recurrents, la intervenció amb familiars i cercles pròxims del suïcida i les estratègies en la població general i amb els grups de risc específics (persones que pateixen depressió o consumidors de drogues) i actuacions concretes amb menors i amb la gent gran per prevenir el suïcidi, a més de l'atenció als supervivents, han estat analitzades en el curs que ha finalitzat amb l'autocura del professional sanitari.

A les Illes Balears s'han comptabilitzat 92 suïcidis el 2016, últim any del qual es tenen dades, el que suposa 1 suïcidi cada 4 dies. Per Nicole Haver, "tots podem fer alguna cosa en la prevenció del suïcidi, no només els professionals sanitaris, facilitar que parli és la més gran de les prevencions que podem realitzar, només escoltar-lo i transmetre comprensió i fer que ens senti al seu costat pot evitar suïcidis. S'ha demostrat que demanar prevé".