Logo ASEF

L’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera ha publicat avui en el Diari Oficial de la Unió Europea el concurs per elaborar el projecte arquitectònic i d’enginyeria de reconversió del recinte antic de l’Hospital Can Misses, actualment denominat “edifici J” al nou complex hospitalari. El 10 d’octubre de l’any passat, la consellera de Salut, Patricia Gómez, ja va presentar als mitjans de comunicació l’estudi previ de reconversió de l’edifici J, que s’havia presentat prèviament en diferents reunions als ajuntaments i al Consell Insular d’Eivissa.

El Servei d’Enginyeria de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera ha elaborat els plecs de condicions per contractar l’estudi d’enginyeria i arquitectura que s’encarregarà de redactar la primera fase del projecte de reforma. Es preveu que aquesta contractació es dugui a terme una vegada resolta la mesa de contractació, a final d’abril. Per elaborar el projecte, l’estudi escollit disposarà de quatre mesos; posteriorment s’haurà d’aprovar i a partir d’aquí es podrà contractar l’obra.

S’ha creat una comissió, composta per la Direcció i els serveis tècnics, que s’encarregarà de fer el seguiment i l’avaluació de l’obra i de la posterior posada en servei de les instal·lacions, a més d’elaborar els criteris d’inclusió.

La reforma integral de l’edifici J constarà de quatre fases. En la primera es reformaran la planta baixa i el soterrani, on s’ubicaran el nou Centre de Salut Can Misses, la residència per a professionals i desplaçats de Formentera, un espai destinat a associacions, el dipòsit de cadàvers i la sala d’autòpsies, i part de la primera planta (concretament l’antiga planta d’hospitalització de cirurgia), que s’ha afegit a l’estudi previ original perquè s’ha duplicat el nombre d’habitacions previstes inicialment per a aquesta unitat, ja que s’ha passat de 15 habitacions a 30 habitacions dobles; aquest augment ha respost a les necessitats sorgides a partir de la nova estratègia de cronicitat del Servei de Salut.

Paral·lelament es començarà a adequar la residència per a professionals, que es preveu que estigui disponible abans de l’estiu, per la qual cosa es podrà utilitzar per incorporar reforços durant la pròxima temporada estival.

El Centre de Salut Can Misses serà una altra de les prioritats d’aquesta obra i de la fase inicial. Ubicat a la planta baixa i a la planta semisoterrani de les antigues Consultes Externes, allotjarà 25 consultes. Per la seva part, la zona del mortuori multiplicarà per sis l’espai i tindrà una gran sala d’autòpsies i un dipòsit amb sis cambres mortuòries. A més, les associacions també hi disposaran d’un ampli espai, de gairebé 800 m2. El criteri d’inclusió de les associacions està pendent d’establir, però en principi han de tenir un objecte assistencial i compartit amb el Servei de Salut.

L’obra de la primera fase suposarà reformar 6.000 m2 de les plantes primera, baixa i semisoterrani, que ha augmentat respecte de l’estudi previ a causa de l’ampliació de la Unitat Polivalent de Convalescència. Amb aquesta primera fase s’estableixen les bases de la reforma integral de tot l’edifici i la futura ampliació de les unitats creades.