Logo ASEF

Microcirurgia glaucoma

L’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera aplica des del novembre de 2016 una nova i revolucionària intervenció quirúrgica per tractar el glaucoma: la microcirurgia de glaucoma. “Es tracta d’una intervenció mínimament invasiva, relativament ràpida i amb una taxa d’èxit alta”, afirma el cap del Servei d’Oftalmologia, Javier Fernández.

El glaucoma consisteix en l’augment de la pressió intraocular, que pot fer malbé el nervi òptic i amb això provocar una pèrdua progressiva i irreversible de la visió. L’alteració del camp de visió es produeix pràcticament en tots els casos de manera gradual i indolora, i comença per la part més perifèrica del camp de visió, per la qual cosa en alguns casos no es detecta fins a un estat molt avançat. Segons el doctor Fernández, “la revisió oftalmològica, especialment en el cas tenir-ne familiars afectats, s’ha demostrat com l’eina més bona per a un diagnòstic precoç i un tractament adequat, i així poder aturar la malaltia”.

El glaucoma és una de les causes més freqüents de discapacitat visual i ceguesa arreu del món. Segons l’Associació Mundial del Glaucoma, 60 milions de persones al món estan afectades per aquesta malaltia, xifra que podria arribar a superar els 80 milions l’any 2020. A Espanya, entre el 0,5 % i el 4 % de la població pateix glaucoma, però entre les persones de més de 50 anys afecta fins i tot el 5 %.

Els tractaments habituals fins ara consistien a aplicar diàriament col·liris que redueixen la pressió intraocular i en cirurgies invasives en els casos que no responien al tractament mèdic. “Alguns casos requereixen fins a tres col·liris diferents, amb la consegüent incomoditat per al pacient, a més dels efectes secundaris, i en ocasions no n’hi ha prou per abaixar la pressió ocular. Per a aquests pacients aquesta nova intervenció quirúrgica serà revolucionària”, assegura Javier Fernández. Fins al moment s’han duit a terme dotze intervencions de microcirurgia de glaucoma, amb les quals s’ha evitat la progressió de la malaltia, la reducció de l’ús de col·liris i l’estabilització de la pressió ocular. L’estimació del cap del Servei d’Oftalmologia és que puguin arribar a superar el mig centenar d’intervencions anuals, atesa la prevalença d’aquesta patologia. “La microcirurgia és una intervenció ambulatòria que no requereix ingrés hospitalari, dura aproximadament 10 minuts i el pacient surt de l’hospital pràcticament sense cap efecte secundari, amb la qual cosa es pot incorporar a les seves rutines immediatament. L’èxit d’aquesta intervenció és molt alt i evita aplicar cirurgies més invasives, que tenen un risc més gran d’ocasionar complicacions.”