Logo ASEF

Escoleta Hospital Can Misses

La vella cafeteria de l'Hospital Can Misses s'estrenarà com a guarderia a principis d'octubre. Es tracta de l'últim servei concessionat a tercers que activarà la Concessionària Gran Hospital Can Misses, dins de tots els serveis no sanitaris que figuraven en els plecs. Les obres de condicionament del que fos l'antiga cafeteria avancen segons el previst i es preveu que a principis d'octubre la llar d'infants quedarà inaugurada.

Al setembre s'obrirà el termini d'inscripció per al nou centre infantil de l'Hospital Can Misses que comptarà amb 67 places de guarderia per als fills de treballadors de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera menors de 3 anys. La nova llar d'infants també disposarà d'un espai destinat a ludoteca per a nens entre 4 i 11 anys.

La Unitat de Supervisió i Control (USC) dels serveis concessionats de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera ha estimat que hi ha prop de 60 nens en edat d'escoleta, menors de 3 anys, entre el personal de l'Hospital Can Misses, i gairebé 40 nens més contemplant la resta de l'Àrea de salut (centres de salut d'Atenció Primària i Hospital de Formentera). Els treballadors de l'Àrea de Salut tindran preferència sobre peticions de plaça externes, tot i que famílies sense vincle amb l'hospital podran accedir-hi si les places no es cobreixen. Dins de l'Àrea de Salut també hi ha preferència dels treballadors de l'Hospital Can Misses sobre la resta de personal de l'Àrea de salut.

La llar d'infants disposarà de 7 places per a menors d'un any, 24 places per a nens entre 1 i 2 anys i 36 places més per a infants entre 2 i 3 anys.