Logo ASEF

/ El Servei de Bombers ha impartit una formació teòric-pràctica prèvia de tres jornades en què han format 40 professionals

/ A la formació i simulacre s'ha preparat el personal en maneig d'extintors portàtils, mètodes de protecció i vies d'evacuació

L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera continua la formació del personal, dins del Pla d'autoprotecció, per a l'actuació davant d'una emergència provocada per foc.

Ara, després dels simulacres d'incendi anteriors al Centre de Salut Vila, a l'Hospital Can Misses, els últims s'han realitzat a l'heliport, a la bugaderia ia l'UCI, ia l'Hospital de Formentera, s'ha fet un simulacre d'incendi al Centre de Salut Sant Antoni de Portmany.

A l'exercici s'ha simulat un incendi a l'arxiu de la zona de la cambra de quadre elèctric del centre de salut, que no ha pogut ser controlat en un primer moment ni pels equips de primera intervenció ni pels equips de segona intervenció. Per això, ha calgut l'ajuda exterior.

L'incendi que ha començat a les 12h s'ha estès i ha requerit la participació externa avisada per mitjà del servei d'emergències 112 del Servei de Bombers d'Eivissa.

Aquestes actuacions formen part de la implantació del Manual d'autoprotecció de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, entre els objectius del qual estan formar i informar tot el personal en el protocol d'actuació segons l'equip d'emergència a què pertanyen, conèixer la ubicació dels mitjans de protecció i les vies d'evacuació, mantenir lliure d'obstacles les àrees properes als mitjans de protecció, atacar el sinistre en el moment que es detecti fins que es rebi l'ordre d'evacuació o arribi un relleu exterior i conèixer els punts de reunió exteriors.

El simulacre ha constat de tres fases: preparació, execució i avaluació (fase de judici crític). Per a la darrera fase hi ha un equip multidisciplinari d'àrbitres, format per personal dels serveis tècnics de l'Àrea de Salut i de la direcció, representants sindicals, que actuen com a observadors, i un tècnic de la Unitat Bàsica de Prevenció de Riscos Laborals, la comesa del qual és observar com es duu a terme el simulacre i quins factors negatius s'aprecien, per corregir-los posteriorment. Després del simulacre, es redacta un informe que conté l'anàlisi i les propostes de millora. El director del simulacre ha estat Victor Fernández Jaraíz, cap del Servei de Seguretat dels professionals d'IbSalut.

40 professionals del Centre de Sant Antoni es formen en ús d'extintors

Durant tres dies, des del dilluns 23 al dimecres 25 de maig, Miguel Sevilla, cap del Servei de Bombers d'Eivissa, ha impartit una formació teòric-pràctica en què han participat 40 professionals del Centre de Salut Sant Antoni de Portmany. En aquestes tres jornades el responsable del Servei de Bombers ha impartit una sessió teòrica sobre la teoria del foc i actuació davant seu, i una part pràctica adreçada al maneig i tret d'extintors portàtils.

Per a Héctor Martín Bergua, director de gestió de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, «en aquests entrenaments tenim dos objectius, dotar d'eines el personal perquè sàpiga com actuar davant d'una emergència real, i no menys important, detectar els errors que puguin aparèixer durant l'execució del simulacre per adoptar mesures correctores».

Per al director del simulacre i cap del Servei de Seguretat dels professionals del Servei de Salut de les Illes Balears, Victor Fernández Jaraíz «La col·laboració del Servei de Bombers d'Eivissa en aquest tipus de simulacres és de vital importància i ens serveix per treballar coordinadament en emergències».