Logo ASEF

\ Es posa en funcionament un sistema en línia de notificació d'agressions por mitjà d’un codi QR, el sistema digital NIRA

\ També s'ha creat una comissió, dins del Comitè de Salut Laboral, per prevenir les agressions al personal sanitari

L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera ha engegat una campanya de comunicació contra les agressions al personal sanitari. La campanya es diu «Té delicte…» i recorda que la legislació —article 550 del Codi penal—contempla penes de presó d'un a quatre anys i una multa de tres a sis mesos per als agressors.

La campanya de comunicació, integrada per cartells i per estalvis de pantalla que es reproduiran en tots els ordinadors de l'Àrea de Salut, emetrà el missatge, de boca de diferents professionals, «Té delicte que m'agredeixis», «Té delicte que m'insultis» o «Té delicte que m'amenacis». A continuació recordarà que aquest tipus d'agressions al personal sanitari, ja siguin verbals o físiques, estan penades per llei.

A més d'aquesta campanya, el Servei de Seguretat dels Professionals del Servei de Salut de les Illes Balears ha posat en funcionament l'aplicació NIRA, per notificar i registrar agressions d'usuaris als professionals del sistema sanitari públic de les Illes Balears.

El sistema digital NIRA, al qual es pot accedir per mitjà d'un codi QR, substitueix l'imprès en paper per notificar agressions i permetrà facilitar el registre de les agressions als professionals, millorar-ne la investigació i potenciar-ne l’anàlisi.

L'Àrea de Salut ha situat més de mig centenar de codis QR per facilitar la notificació de les agressions als treballadors. Els punts on s'han situat són els serveis d'Urgències de tots dos hospitals, els serveis d'admissió de centres de salut, serveis d'Urgències d'Atenció Primària i la Unitat de Salut Mental.

Un altre mecanisme posat en marxa per l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera per reduir les agressions ha estat impulsar una comissió per prevenir-les, que s'ha constituït en el si del Comitè de Salut Laboral. S'ha creat como un grup de treball operatiu per desenvolupar d'aspectes com el de conèixer i analitzar els danys patits pels treballadors o el de promoure iniciatives sobre mètodes. Igualment, contemplarà procediments per pal·liar els riscs d'agressions en els centres de treball i proposarà mesures de millora.

Es redueixen les agressions notificades en 2020 respecte a les de 2019 en un 56 %

Les agressions a personal sanitari en 2020 han baixat considerablement respecte a les notificades en 2019. Segons els tècnics, les condicions derivades de la pandèmia —restricció de visites a pacients i disminució d'activitat urgent i en centres de salut— han estat determinants en aquesta reducció. Així, en 2020 es van registrar 27 agressions, un 56 % menys que les 62 notificades en 2019.

Quant a categories, els metges són els que més agressions han sofert en els dos anys (14 en 2020 i 28 en 2019), seguits d'infermeres (6 en 2020 i 15 en 2019). També han sofert agressions, per aquest ordre, administratius, tècnics en cures d'infermeria i zeladors.

Per centres, en l'atenció primària és a on més agressions es registren en 2020 (14 agressions), seguida de l'atenció hospitalària, amb 12 agressions a Can Misses i una a l'Hospital de Formentera. En 2019, no obstant això, es van notificar més agressions en l'àmbit hospitalari: 37 a Can Misses i 6 a l'Hospital de Formentera, mentre que en els centres de salut se’n van produir 17, una a la Unitat de Salut Mental i una més en una atenció domiciliària.

Per tipologia, la majoria de les agressions són verbals (24 en 2020), enfront de 3 de físiques; en 2019 es van notificar 53 agressions verbals i 9 de físiques. Van acabar sent denunciades 2 agressions en 2020 i 8 en 2019.

En els cinc primers mesos de 2021 s'han notificat 9 agressions (2 de físiques i 7 de verbals). En l'àmbit hospitalari se n’han produït 5 i les 4 restants han tingut lloc en els centres de salut. De totes elles, 6 les han patit metges; una altra, una infermera; una altra, un tècnic en cures d'infermeria i una més, un zelador.