Logo ASEF

Balanç activitat obstètrica

\ En 2020 ha disminuït un 6,87 % el nombre de parts a Can Misses i ha augmentat un 5,36 % a Formentera

\ En els mesos de pandèmia de COVID-19 s'han atès 987 parts i hi ha hagut 96 gestants positives

Un dels indicadors més importants que marquen la qualitat assistencial en l'activitat obstètrica és la taxa de cesàries. Aquesta pràctica és sens dubte necessària en determinats moments en els quals sorgeixen complicacions en el part, però la seva adequació a les indicacions sanitàries internacionals és un dels principals objectius del Servei d'Obstetrícia de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, i més en un moment de pandèmia com l'actual, en el qual nombrosos estudis apuntaven a un possible increment de les cesàries.

En aquest escenari, és molt destacable el descens del 15 % de cesàries respecte a l'any passat a l'Hospital Can Misses, on la taxa s'ha situat en el seu mínim històric, amb un 12,17 %, enfront del 14,33 % que es va registrar l'any 2019.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana taxes de cesàries per sota del 15 %, una cosa que compleix el Servei de Ginecologia i Obstetrícia en els últims anys. Aquesta taxa històrica de cesàries ha permès situar l'Hospital Can Misses com el centre amb la taxa de cesàries més baixa de tota la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2020 ha estat un any marcat per la pandèmia i l'àrea obstètrica i el paritori no han estat aliens a això. Durant l'inici de la pandèmia es van modificar els circuits d'assistència a la sala de parts amb l'elaboració dels protocols corresponents. Inicialment es va establir el cribratge clínic sistemàtic assistencial a l'ingrés en la unitat basat en símptomes (tos seca, febre, dispnea, anòsmia, agèusia i contacte amb persona infectada) amb les actuacions corresponents en cas de positivitat. Posteriorment, en el mes d'abril de 2020, es protocolitzà un cribratge a les trenta-nou setmanes de gestació acompanyat de recomanació de mesures d'aïllament fins al part i continuació del cribratge clínic estricte. Finalment es va adoptar al juny de 2020 el garbellat universal de les pacients obstètriques al seu ingrés en l'Hospital per mitjà de PCR ràpida.

Respecte al control de l'embaràs, també es van modificar els circuits d'assistència amb l'adopció de les mesures de seguretat pertinents, encara que es van respectar les visites obstètriques presencials hospitalàries per a totes les gestants que coincidien amb les ecografies de cribratge obstètric trimestrals.

A més, durant la pandèmia, des del Servei d'Obstetrícia i Ginecologia, es va engegar un protocol de seguiment de gestants positives en COVID-19, a partir de la notificació per part d'Atenció Primària.

Des de l'inici de la pandèmia fins a final de gener de 2021, l'àrea obstètrica, que dirigeix el Dr. Rodolfo Moreno i que coordina la Dra. Raquel Gascón, ha atès 987 parts i hi ha hagut 96 gestants positives en SARS CoV-2, encara que no totes han donat a llum en aquest moment.

La majoria dels casos positius (70 %) es van diagnosticar en el primer i segon trimestre de l'embaràs, i el 30 % en el tercer trimestre o en ingressar per al part. El curs de la infecció en la gran majoria de les gestants ha estat lleu-moderat, amb únicament tres ingressos: dos d'ells en planta i un en la UCI, la qual cosa concorda amb les dades publicades sobre aquest tema.

Segons la Dra. Raquel Gascón, <<la infecció per COVID-19 resulta asimptomàtica o lleu-moderada en la gairebé totalitat de les gestants en primer i segon trimestre, amb un augment de les hospitalitzacions en el tercer trimestre per major gravetat de la malaltia, especialment en gestants amb factors de risc>>.

El cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia, Rodolfo Moreno, destaca que <<un dels aspectes més preocupants a l'inici de la pandèmia va ser l'impacte que tindria sobre les pràctiques obstètriques i la dinàmica del funcionament de la nostra sala de parts. Sabem que la taxa de cesària és un marcador de qualitat assistencial, de manera que una bona taxa reflecteix una bona pràctica de totes les cures obstètriques proporcionades per un servei d'obstetrícia. La pandèmia ha suposat un profund canvi en la vida de les persones i per tant de les gestants, amb —sobretot a l'inici— altes càrregues d'incertesa i preocupació, també dels professionals, sobre la pròpia salut i la del fetus. Això necessàriament podia repercutir en una variació dels estils de pràctica obstètrica. Avui, ja podem confirmar que la variació dels circuits d'assistència no ha repercutit en la nostra pràctica obstètrica. La majoria de les embarassades infectades per SARS-CoV-2 han passat la malaltia de manera lleu o asimptomàtica. Malgrat les alarmants xifres d'augment de taxes de cesàries publicades a l'inici de la pandèmia, sembla ara clar que les gestants amb infecció per SARS-Cov-2 no han de presentar una taxa superior a la de la resta de la població general>>.

L'activitat de les sales de parts de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera en 2020 ha disminuït un 6,3 % respecte a l'any anterior. L'any passat, els naixements en els dos hospitals pitiüsos van assolir la xifra global d'1.144 , mentre que en 2019 van ser 1.221.

A l'Hospital Can Misses baixen els parts un 6,87 %

A Can Misses ha disminuït un 6,87 % el nombre de parts atesos en 2020, 1.085, respecte a l'any 2019, que es van registrar 1.165 naixements. Aquesta tendència descendent es manté en els dos últims anys, ja que l'any 2018 van ser 1.202 els parts atesos.

La taxa de parts prematurs ha descendit un 26 % en 2020, i ha suposat el 3,42 % del total de parts, mentre que l'any anterior va ser del 4,63 %.

També ha descendit lleugerament, un 1,53 %, el percentatge de casos en què s'ha aplicat l'anestèsia obstètrica epidural: ha passat de suposar el 60 % l'any 2019 al 59 % en 2020. Les comares atribueixen el descens progressiu del nombre d'anestèsies epidurals dels últims anys, que se situava en el 66 % en 2017, a l'oferta d'alternatives analgèsiques a Can Misses, com la banyera de parts i l'òxid nitrós. "El nostre objectiu és que totes les gestants tinguin al seu abast el major nombre de recursos per a l'alleujament el dolor i que sigui quina sigui la seva elecció estiguin satisfetes amb l'experiència", segons Nieve Clara Mateazzi, comare i supervisora de Paritori.

L'índex de parts múltiples ha baixat un 57,87 %, atès que en 2019 suposaven l'1,97 % del total de parts i en 2020 aquesta xifra ha baixat fins al 0,83 % de la xifra global de parts atesos a l'hospital públic eivissenc.

Augmenten els parts un 5,36 % a l'Hospital de Formentera

A l'Hospital de Formentera ha augmentat un 5,36 % el nombre de parts: en 2020 se’n van atendre 59 i en 2019, 56, una tendència creixent en els últims anys, ja que l'any 2018 van ser 48 els parts atesos.

El percentatge de cesàries s'ha situat en el 18,64 %, un 4,37 % més que l'any 2019, que va suposar el 17,86 % del total de parts. La taxa de cesàries de l'Hospital de Formentera oscil·la entre el 17 i el 19 % en els últims anys, molt lluny del 32 % que es va registrar en 2010, gràcies al treball constant d'adequació de la taxa de cesàries.

L'Hospital de Formentera atén tots els parts excepte aquells que presenten alguna possible complicació. Això explica que no s'hagin produït parts múltiples ni prematurs en els últims anys, ja que aquests casos són traslladats a l'Hospital Can Misses, que compta amb la Unitat de Cures Intermèdies de Nounats, a més de la Unitat de Cures Intensives.