Logo ASEF

Zones COVID

\ S'han creat circuits nous a Medicina Interna F, a l'Àrea Quirúrgica i al Servei  d'Urgències

\ Es faran obres en la Zona d'Observació 2 d'Urgències per separar la zona COVID de la d'altres patologies

L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera segueix adaptant els seus recursos a les necessitats assistencials sorgides arran de la pandèmia de COVID-19. D'aquesta manera, es continua preparant per a la segona onada amb la creació de nous circuits i l'adequació d'espais en serveis clau per a l'atenció, com són la Unitat d'Hospitalització de Medicina Interna F, l'Àrea quirúrgica i el Servei d'Urgències.

La setmana passada van començar els treballs a la unitat d'hospitalització especialitzada en coronavirus, Medicina Interna F, i en el bloc quirúrgic, on s'han creat espais específics per a l'atenció al coronavirus. En tots dos serveis s'ha fet, de moment, la instal·lació dels bastiments de base de portes, els envans i el reforç de forjats per posar portes que separin zones COVID de zones NO COVID. Les portes finalment s'instal·laran també a Urgències, en una segona fase, el dia 9 de novembre.

A Medicina Interna F, s'han creat dos espais amb vint llits cadascun d'ells. Això permetrà adequar l'atenció d'aquesta unitat a les necessitats assistencials. Així, hi haurà un espai amb vint llits específic per a malalts amb COVID-19 quan el nombre sigui inferior a la vintena i s'utilitzaran els dos espais al complet quan se superi aquesta xifra.

L'Àrea Quirúrgica —que consta d'una zona de CMA (Cirurgia Major Ambulatòria), una zona d'URPA (Unitat de Reanimació Post Anestèsia) i vuit quiròfans—també s'ha preparat per a l'atenció sanitària quirúrgica durant la segona onada. D'una banda s'han dissenyat dos circuits, COVID i NO COVID, separats físicament per mitjà d'una comporta que permet la reversibilitat de les àrees per adaptar-les als diferents escenaris possibles.

D'altra banda, s'ha habilitat la zona CMA per mitjà d'una Central de Monitoratge per poder ser utilitzada com a UCI en cas de necessitat.

Aquesta disposició permet acollir els diferents escenaris sanitaris durant la segona onada, doncs l'Àrea Quirúrgica es converteix en un espai modulable en el qual s'amplia o es disminueix la capacitat en funció de les necessitats.

Segons manifesta Fernando García Montes, subdirector quirúrgic, «el bloc quirúrgic s'ha habilitat per funcionar a la manera d’un acordió. S'expandirà quan la pandèmia permeti utilitzar tota l'Àrea Quirúrgica o s'encongirà quan hàgim de cedir espai als pacients crítics de la UCI. Amb aquest protocol podrem atendre els pacients amb COVID-19 i simultàniament continuar amb la màxima activitat assistencial possible dels pacients que presentin altres patologies. Així es minimitzarà l'impacte de la pandèmia en l'activitat quirúrgica programada».

La primera fase, en la qual ens trobam actualment, contempla dividir la UCI en dues zones: Control A para la COVID-19 i Control B per a la resta de patologies.

La segona fase s'activaria dedicant la UCI, que compta amb quinze llits, completament al pacient amb COVID-19. En aquest escenari, la CMA es convertiria en UCI per a pacients crítics que presentassin altres patologies. D'aquesta manera es podria continuar amb l'activitat quirúrgica programada i urgent, sense necessitat de suspendre operacions, i amb l’URPA disponible per a la reanimació dels pacients quirúrgics després d'una operació.

En cas que s’haguessin de fer intervencions quirúrgiques en pacients amb COVID-19, es tancarien les comportes que separen les sales d’operacions 7 i 8 i d'aquesta manera s'aïllaria físicament aquesta zona de la resta de sales d’operacions, on es mantindrien les intervencions dels pacients amb altres patologies. Una vegada concloses les intervencions a pacients amb COVID-19 i després de la neteja exhaustiva de l'àrea, es tornarien a obrir les comportes per maximitzar l'activitat quirúrgica en pacients amb altres patologies.

El tercer escenari s'activaria en el moment en què els requeriments d'UCI de pacients amb COVID-19 en estat crític excedís els quinze llits de la UCI i hagués d'ocupar-se més espai de l'Àrea Quirúrgica per atendre'ls. En aquest escenari, es tancarien les comportes de la zona COVID de manera permanent fins que es tornàs a l'escenari anterior. La sala d’operacions 7 es convertiria en sala d’operacions COVID i la sala d’operacions 8 en sala UCI-COVID. La resta de sales d’operacions, de l'1 a la 6, continuarien essent sales d’operacions per a pacients negatius en coronavirus en una zona totalment aïllada de la zona COVID.

En el cas que les necessitats d'UCI per a pacients amb COVID-19 continuassin creixent, s'establiria una nova resclosa d'aïllament per convertir tres sales d’operacions en sales UCI-COVID totalment aïllades de les altres tres sales d’operacions, on es faria l’activitat quirúrgica prioritària i urgent.

D'aquesta manera, l'obertura i tancament de comportes i rescloses permetrà augmentar o disminuir l'activitat assistencial al pacient amb COVID-19 i minimitzar l'impacte sobre l'activitat quirúrgica programada per a pacients amb altres patologies.

En paral·lel, els treballs d'adequació de la Zona d'Observació 2 d'Urgències van començar ahir a la tarda i duraran uns deu dies. La primera fase s'estima que finalitzi el dia 6 de novembre. Igual que en els anteriors serveis, es pretén guanyar flexibilitat i major capacitat d'adaptació a les diferents necessitats que sorgeixen de l'atenció al pacient amb COVID-19. Així, la Zona d'Observació 2, que disposa de nou llits i sis butaques, quedarà amb cinc llits per a pacients amb coronavirus i la resta pels quals presentin altres patologies. L'espai quedarà dividit per un envà amb porta i finestra. Els treballs d'adequació de l'espai també contemplen crear dos controls d'infermeria diferenciats per a cada zona.

Des de l'Àrea de Salut s'agraeix la compressió i col·laboració dels usuaris mentre durin les obres, ja que durant l’execució d’aquestes es disminuirà la capacitat del Servei d'Urgències en sis llits. El Servei d'Urgències disposa de trenta llits: vint-i-sis per a adults i quatre pediàtrics, a més d'una sala d'observació amb onze butaques.

Per a la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, Carmen Santos, «ens hem d'avançar com ja vàrem fer en la primera onada i dotar els professionals dels recursos necessaris perquè puguin afrontar aquesta pandèmia en les millors condicions possibles. La capacitat d'adaptar-nos a diferents escenaris per no interrompre l'activitat assistencial és clau en aquest moment».