Agenda

CURS PTC PER A RESIDENTS. Curs "Introducció a la qualitat i seguretat del pacient"
Martes 05 Noviembre 2019, 16:00 - 20:00
Accesos : 3781

LLOC: Hospital Universitari Son Llàtzer

 

  

OBJECTIUS:

1. Dotar als residents d'una base de coneixements en matèria de qualitat.

2. Millorar la qualitat assistencial sanitària procurant atenció i cures segures als pacients i disminuint la incidència dels danys accidentals.

3. Adquirir coneixements, habilitats i aptituds bàsics relacionats amb la seguretat dels pacients.

4. Impulsar una organització assistencial adequada, amb la qual s'afavoreixi la implementació d'estratègies per millorar la seguretat del pacient.

5. Crear una cultura de notificació d'esdeveniments adversos.

6.Integrar els sistemes d'informació per conèixer, analitzar i prevenir els esdeveniments adversos.

 

CONTINGUTS:

1. Introducció al concepte de qualitat.

2. Dimensions de la qualitat.

3. Enfocament de la qualitat (pràctica basada en l'evidència, indicadors, ISO 9001..)

4. Qualitat i Recursos Humans.

5. Seguretat clínica.

 

DESTINATARIS:

Residents de segon any MFiC i IFiC.

 

DATES i HORARI:

Dies 5 i 7 de novembre de 16 a 20h.

 

LLOC:

Aula I. Hospital Universitari Son Llàtzer.

 

 

 

Informació:

Servei de Formació Sanitària Especialitzada.

Direcció General d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut.

Conselleria de Salut.

Tel.: 971 179 597

 

 

 

 

Localización Hospital Universitari Son Llàtzer