Agenda

CURS PTC PER A RESIDENTS. Curs d'Introducció a la Farmacovigilància
Martes 25 Septiembre 2018, 08:30 - 10:30
Accesos : 1734

 

  

OBJECTIUS:

1. Donar a conèixer la importància de la notificació en les sospites de les reaccions adverses.

2. Informar dels diferents sistemes de notificació de què disposam a la nostra Comunitat Autònoma i de la contribució d'aquesta notificació a la seguretat dels medicaments.

3. Informar sobre els nous riscs de seguretat dels medicaments i de quina és la situació a les Illes Balears.

4. Incrementar la notificació de sospites de RAM.


CONTINGUTS:

1. El centre de farmacovigilància de les Illes Balears. Presentació.

2. Farmacovigilància: Qui som en farmacovigilància? Són els fàrmacs segurs?

3. El professional sanitari i el Feed-back d'informació.

4. Les noves tecnologies: targeta groga integrada en RELE.

5. Farmacovigilància es més: la notificació del pacient.

6. Què passa amb les RAM en les Illes Balears?

 

METODOLOGIA:

Exposicions teòriques

 

DESTINATARIS:

Especialistes interns residents de primer any
 

DURADA:

2 hores

 

NOMBRE DE PLACES: 

20 places

 

LLOC:

Hospital de Manacor. 

Sala de reunions de Gerència (2n pis)

 

INFORMACIÓ:

Servei de Formació Sanitària Especialitzada

Direcció General d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut

Conselleria de Salut

C/ de Jesús, 38A. 07010 Palma

Tel: 971 179557

Fax: 971 179552

 

 

  

 

 

 

 

 

Localización Hospital de Manacor