Datos Generales

Categoría: F.E.A. REHABILITACIÓN

Exp: ASEF 10_17

Convocatoria: BOIB: núm. 48 (19/04/2018)

Publicación lista provisional de admitidos y excluidos: 01/06/2018

Publicación lista definitiva de admitidos y excluidos: 28/06/2018

Publicación lista provisional de méritos reconocidos: 20/07/2018

Publicación lista definitiva de méritos reconocidos: 01/08/2018

Publicación lista provisional puntuación total: 22/08/2018

Publicación lista definitiva puntuación total: 05/09/2018

Búsqueda Clear Search
Collapse All
Expand All