Tota la informació del Servei de Salut al detall

Totes les comunicacions oficials per part del Servei de Salut de les Illes Balears

Dades Generals

Categoria: GRUP GESTIO FUNCIO ADMINISTRATIVA

Exp: GAP_PIT_2_2019

Convocatòria: BOIB 11-4-2019

Relació provisional d'admesos i exclosos:

Relació definitiva d'admesos i exclosos:

Relació provisional de mèrits reconeguts:

Relació definitiva de mèrits reconeguts:

Dades Generals

Categoria: Metge d'EAP Muntanya

Exp: GAP PIT 1-2019

Convocatòria: BOIB 2-2-2019

Relació provisional d'admesos i exclosos:

Relació definitiva d'admesos i exclosos:

Relació provisional de mèrits reconeguts:

Relació definitiva de mèrits reconeguts:

Dades Generals

Categoria: Grup Administratiu FA

Exp: GAP_PIT_4_2018

Convocatòria: 22-09-2018

Relació provisional d'admesos i exclosos:

Relació definitiva d'admesos i exclosos:

Relació provisional de mèrits reconeguts:

Relació definitiva de mèrits reconeguts:

Dades Generals

Categoria: Zelador

Exp: GAP_PIT_2_2018 BIS

Convocatòria: BOIB 74 - 16 de Juny de 2018

Relació provisional d'admesos i exclosos:

Relació definitiva d'admesos i exclosos:

Relació provisional de mèrits reconeguts:

Relació definitiva de mèrits reconeguts:

Dades Generals

Categoria: Metge/metgessa de família EAP Es Blanquer

Exp: GAP_PIT_3_2018

Convocatòria: BOIB 80 de 28 de juny de 2018

Relació provisional d'admesos i exclosos:

Relació definitiva d'admesos i exclosos:

Relació provisional de mèrits reconeguts:

Relació definitiva de mèrits reconeguts: