NomCategoriaData creacióPeríodeEnllaç
FEA de medicina del treballFEA de medicina del trabajo23-12-20112010Fitxa
FEA de cirurgia cardiovascularFEA DE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR23-12-20112009, 2010Fitxa
Metge Especialista en Pediatria-Puericultura en EE.A.P.Médico Especialista en Pediatría-Puericultura de Área y en Equipos de Atención Primaria23-12-20112008, 2009Fitxa
Professor/professora de logofonia/logopèdiaProfesor/a de logofonía/logopedia23-12-20112010Fitxa
F.E.A. de microbiologia i parasitologiaFEA DE MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA16-07-20122008, 2009, 2010Fitxa
Metge de Capçalera en Equips d'Atenció PrimàriaMédico de Familia en Equipos de Atención Primaria23-12-20112008, 2009Fitxa
FEA de radiofarmàciaFEA de radiofarmacia23-12-20112010Fitxa
Metge/Metgessa d'urgències hospitalàriesMÉDICO/A DE URGENCIAS HOSPITALARIAS28-12-20102008, 2009, 2010Fitxa
Terapeuta ocupacional23-12-20112009Fitxa
FEA de cirurgia pediàtricaFea de cirugía pediátrica23-12-20112010Fitxa
FEA de medicina nuclearFEA de medicina nuclear23-12-20112010Fitxa
F.E.A. d'Aparell DigestiuFEA DEL APARATO DIGESTIVO12-04-20102008, 2009, 2010Fitxa
FEA de geriatriaFEA de geriatría23-12-20112010Fitxa
F.E.A. d'anàlisis clíniquesFEA DE ANÁLISIS CLÍNICOS17-07-20122008, 2009, 2010Fitxa
F.E.A. de NeurologiaFEA DE NEUROLOGÍA12-04-20102008, 2009, 2010Fitxa
F.E.A. d´UrologiaFEA UROLOGÍA28-12-20102008, 2009, 2010Fitxa
Ondontòleg-estomatòleg / odontòloga-estomatòloga d'àrea en EAP23-12-20112009Fitxa
F.E.A. de medicina intensivaFEA DE MEDICINA INTENSIVA09-07-20122008, 2009, 2010Fitxa
Tècnic/Tècnica de Salut PúblicaTÉCNICO/ TÉCNICA DE SALUD PÚBLICA11-08-20112011Fitxa
F.E.A. d'hematologia i hemoteràpiaFEA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA12-04-20112008, 2009, 2010Fitxa
F.E.A. de RehabilitacióFEA DE REHABILITACIÓN12-04-20102008, 2009, 2010Fitxa
Tècnic/tècnica especialista en radiodiagnòstic23-12-20112009Fitxa
FEA de neurofisologia clínicaFEA de neurofisología clínica23-12-20112010Fitxa
F.E.A. RadiodiagnòsticF.E.A. Radiodiagnóstico12-04-20102008, 2009Fitxa
Infemer/Infemera d'Urgències en Atenció PrimàriaENFERMERO/ENFERMERA DE URGENCIAS DE LA ATENCIÓN PRIMARIA04-10-20102009Fitxa
MatronaCOMADRONA23-12-20112008, 2009Fitxa
Treballador/a social23-12-20112009Fitxa
F.E.A. d'endocrinologia i nutricióFEA DE ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN13-07-20122008, 2009, 2010Fitxa
Tècnic/tècnica especialista en anatomia patològica23-12-20112009Fitxa
FEA d'angiologia i cirurgia vascularFEA DE ANGIOLOGÍA I CIRUGÍA VASCULAR23-12-20112010Fitxa
F.E.A. de dermatologiaFEA DE DERMATOLOGÍA12-04-20102008, 2009, 2010Fitxa
FEA de reumatologiaFEA de reumatología23-12-20112010Fitxa
F.E.A. d'OtorinolaringologiaFEA OTORRINOLARINGOLOGÍA28-12-20102008, 2009, 2010Fitxa
F.E.A. de PsiquiatriaF.E.A. Psiquiatría23-12-20112008, 2009Fitxa
FEA de farmàcia hospitalàriaFARMACIA HOSPITALARIA28-12-20102008, 2009, 2010Fitxa
F.E.A. d'anatomia patològicaFEA DE ANATOMÍA PATOLÓGICA01-12-20112008, 2009, 2010Fitxa
F.E.A. de Traumatologia i cirurgia ortopèdicaFEA TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA28-12-20102008, 2009, 2010Fitxa
F.E.A. de PneumologiaFEA DE NEUMOLOGÍA12-04-20102008, 2009, 2010Fitxa
ATS/DUIATS - DUE12-04-20102008, 2009Fitxa
ZeladorCELADOR23-12-20112008, 2009Fitxa
FEA de cirurgia toràcicaFEA de cirugía torácica23-12-20112010Fitxa
Grup Tècnic de la Funció AdministrativaGRUPO TÉCNICO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA12-04-2010Fitxa
Grup de Gestió de la Funció AdministrativaGRUPO DE GESTIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA12-04-2010Fitxa
FEA de radiofísica hospitalàriaFEA de radiofísica hospitalaria23-12-20112010Fitxa
Higienista dental en àrea en atenció primària23-12-20112009Fitxa
FEA de medicina preventiva i salut públicaFEA de medicina preventiva y salud pública23-12-20112010Fitxa
Grup Auxiliar AdministratiuAuxiliar Administrativo12-04-20102008, 2009Fitxa
Concurs de trasllatsCONCURSO DE TRASLADOS14-06-2010Fitxa
Farmacèutic/farmacèutica d'àrea d'atenció primària23-12-20112010Fitxa
FEA d'Anestèsia i ReanimacióF.E.A. Anestesia y Reanimación12-04-20102008, 2009Fitxa
F.E.A. d'OftalmologiaFEA OFTALMOLOGÍA28-12-20102008, 2009, 2010Fitxa
F.E.A. de nefrologiaFEA DE NEFROLOGÍA12-04-20102008, 2009, 2010Fitxa
F.E.A. d'Oncologia MèdicaFEA ONCOLOGÍA MÉDICA16-07-20122008, 2009, 2010Fitxa
F.E.A. de cardiologiaFEA DE CARDIOLOGÍA12-04-20102008, 2009, 2010Fitxa
Metge d'admissió i documentació clínicaMédico de admisión y documentación clínica12-04-20112008, 2009Fitxa
FEA d'immunologiaFea de Inmunología23-12-20112010Fitxa
Tècnic/tècnica especialista de laboratori23-12-20112009Fitxa
Metge d'Urgències en Atenció PrimàriaMÉDICO DE URGENCIAS EN ATENCIÓN PRIMARIA28-12-20102008, 2009Fitxa
FEA de cirurgia maxil·lofacialFEA DE CIRUGIA MAXILOFACIAL23-12-20112009, 2010Fitxa
FisioterapeutaFisioterapeuta23-12-20112008, 2009Fitxa
F.E.A. PediatriaF.E.A. Pediatría12-04-20102008, 2009Fitxa
FEA d'oncologia radioteràpicaFea de Oncología Radioterápica23-12-20112010Fitxa
FEA de cirurgia plàstica i reparadoraFEA DE CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA23-12-20112009, 2010Fitxa
FEA de medicina internaMEDICINA INTERNA17-07-20122008, 2009, 2010Fitxa
Conductor/a23-12-20112010Fitxa
FEA de cirurgia general i de l'aparell digestiuFEA CIRUGÍA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO28-12-20102008, 2009, 2010Fitxa
Grup Administratiu de la Funció AdministrativaGRUPO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA12-04-2010Fitxa
Auxiliar d'InfermeriaAuxiliar de Enfermería23-12-20112008, 2009Fitxa
Tècnic/tècnica especialista en radioteràpia23-12-20112009Fitxa
FEA d'obstetrícia i ginecologiaFEA obstretricia y ginecología28-12-20102008, 2009, 2010Fitxa
Tècnic/tècnica especialista en medicina nuclear23-12-20112009Fitxa
Infermeria15-05-20172017Fitxa
Auxiliar d'Infermeria15-05-20172017Fitxa
Metge/metgessa de família en equip d'atenció primària15-05-20172017Fitxa
Metge Especialista en Pediatria-Puericultura en E.A.P.15-05-20172017Fitxa
Zelador15-05-20172017Fitxa
Psicòleg/a Clínic/a15-05-20172017Fitxa
F.E.A. Pediatria15-05-20172017Fitxa
F.E.A. Anestèsia15-05-20172017Fitxa
Metge/Metgessa d'urgències hospitalàries15-05-20172017Fitxa
Farmacèutic/farmacèutica d'àrea d'atenció primària15-05-20172017Fitxa