Dades Generals

Categoria:FEA Anàlisis clínics HCIN 18_09

Exp:HCIN 18_09

Convocatòria:BOIB NÚM 16 DE 05/02/2019

Relació provisional d'admesos i exclosos:05/03/2019

Relació definitiva d'admesos i exclosos:27/03/2019

Relació provisional de mèrits reconeguts:

Relació definitiva de mèrits reconeguts:

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All